Wróć do wszystkich wpisów

6 min czytania

Rola lidera w procesie podejmowania decyzji

Conlea

Post image

Dobre przywództwo zawsze jest silnie związane z podejmowaniem wielu decyzji – tych strategicznych, które rzutują na przyszłość całej organizacji, ale również tych małych, które z perspektywy firmy nie są tak kluczowe, ale w odniesieniu do jednostki mogą mieć niebagatelne znaczenie. 

Czym jest program Mastermind?

W dzisiejszych czasach na liderach ciąży duża odpowiedzialność, a co za tym idzie mniej lub bardziej poważne konsekwencje. Budowana przez lata pozycja może ulec dewaluacji, gdy margines błędu stanie się zbyt duży. Presja, z którą mierzy się lider jest na tyle silna, że bez odpowiednich praktyk i narzędzi osiągnięcie zamierzonych celów może okazać się niemożliwe. Na drodze do sukcesu każdego lidera stoi wyzwanie w postaci ciągłego rozwoju, poszerzania umiejętności i zrozumienia potrzeb drugiej strony.

Kopia Mastermind_1200x627 post-1

W tym celu stworzyliśmy Mastermind, dedykowany i zamknięty program rozwojowy, którzy zrzesza Managerów i Liderów IT. Jego celem jest rozwój kompetencji i umiejętności w zakresie przywództwa i zarządzania IT oraz praktyczne wykorzystanie tej wiedzy w skutecznym działaniu i radzeniu sobie z aktualnymi wyzwaniami. Uczestnicy programu to osoby z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi/międzynarodowy-
mi organizacjami IT, pełniące role od doświadczonych Team Leaderów po Dyrektorów.

Podczas warsztatów pochylimy się między innymi nad rolami, w jakie musi wcielić się lider na drodze zarządzania. Na podstawie książki „Menadżer Skuteczny” Petera Druckera możemy wyszczególnić kilka z nich.

Poznaj 7 korzyści z udziału
w programie Mastermind!

Strateg z krytycznym podejściem

Pozycja lidera daje ogromną władzę. To on wytycza kierunek, jakim podąży organizacja i podejmuje ostateczne decyzje. Ma też ostatnie słowo w kluczowych kwestiach, np. w przyjęciu strategii firmy. Istotne jest jednak, aby nie dać się zwieść złudnemu poczuciu wyższości, które na dłuższą metę w większości przypadków okaże się zawodne. Mimo ogromnej władzy, którą posiada lider, nie należy zapominać, że ostateczna decyzja to wypadkowa rozmów i negocjacji całego zespołu. Skuteczni liderzy stale kwestionują bowiem status quo nawet jeśli sami są jego twórcami. Managerami zwykle zostają osoby silne mentalnie z dużą charyzmą. Te osobowościowe predyspozycje ułatwiają wspinanie się po szczeblach kariery. Należy jednak uważać, aby dominujący charakter przywódcy nie spowodował, że podwładni będą akceptować wszystko co powie w sposób bezkrytyczny. Krótkoterminowo może to przyspieszyć proces podejmowania decyzji, ale w dłuższym okresie czasu, zagraża całkowitemu zatraceniu szerszej perspektywy. O tym dlaczego opłaca się zmienić zdanie przeczytasz we wpisie odwołującym się do książki Adama Granta „Think Again”.

Motywator zmiany

Zespół na czele którego stoi świadomy i stale poszukujący lepszego przywódca, najprawdopodobniej postawił przed sobą szereg wyzwań, które nigdy wcześniej nie były w danej organizacji realizowane. Może okazać się, że dotychczas stosowane metody czy zaimplementowane narzędzia nie są wystarczające, aby dowieść postawione przez zespół efekty. Skuteczny menadżer to taki, który sygnalizuje konieczność zmiany, nie szuka rozwiązań pod narzędzia, a narzędzi, które doprowadzą do rozwiązania. Jest entuzjastą i agentem zmiany ludzkich postaw. Sygnalizuje aspekty, które trzymają w szponach sztampowych rozwiązań. 

Twórca i strażnik kultury organizacyjnej

Na barkach lidera spoczywa kształtowanie kultury organizacyjnej, czyli zachowań i postaw pracowników. To ogromne wyzwanie i trudny do zrealizowania aspekt. Zachowania lidera są baczne obserwowane i mają ogromny wpływ na poziom entuzjazmu i motywacji pracowników. W myśl przysłowia „Jaki ordynator, taki cały szpital”, skuteczny lider musi świecić przykładem i reprezentować optymistyczną i nastawioną na skuteczne podejmowanie wyzwań oraz problemów postawę. (Więcej o tym jak liderzy rozwiązują problemy w organizacji znajdziesz w naszym wpisie na temat „Metody 5 Whys. Rozwiązuj problemy pytając dlaczego”?). W gestii lidera jest również nagradzanie postaw pracowników zgodnych z kulturą organizacyjną firmy, ale również (co znacznie trudniejsze) wyłapywanie osób, które reprezentują odmienne wartości. Ci drudzy mogą wykazywać chęć zmiany, w czym należy im pomóc. Może się jednak okazać, że ścieżka obrana przez lidera nie współgra z ich wizją pracy i niejednokrotnie rozstanie z taką jednostką może okazać się uzdrowieniem dla jednej i drugiej strony. 

Strażnik obietnicy marki

Decyzje spisane na przykład w ramach wspomnianej wcześniej strategii muszą zostać wdrożone, a następnie powinny być regularnie egzekwowane. To pewnego rodzaju obietnice złożone konsumentom, które mogą zaważyć o zaufaniu do marki. Nie wystarczy, że pamięta i realizuje je lider. Nawet pracownik najniższego szczebla musi o nich pamiętać i je zrozumieć, aby skutecznie wdrażać je w życie. Rolą lidera jest rozmawianie z pracownikami o wartościach organizacyjnych. To skuteczna droga do budowania kultury decyzyjnej, która uchroni nas przed konsekwencjami złamania obietnicy marki. 

Kreator struktury decyzyjnej

Liczba koniecznych do podjęcia decyzji może okazać się zbyt duża dla jednej osoby. Rolą lidera jest zgromadzenie wokół siebie sojuszników, osób nieuciekających od odpowiedzialności, którzy okażą się wsparciem dla lidera w momencie, kiedy liczba informacji będzie niemożliwa do przyswojenia. W interesie menadżera jest kreowanie zespołów zbudowanych z kompetentnych osób, które wspierają i rozumieją decyzje lidera. Aby stworzyć efektywną strukturę decyzyjną niezbędne będzie wypracowanie procesów, edukowanie pracowników w zakresie różnych kompetencji, głównie tych „miękkich” oraz zbudowanie wzajemnego poczucia odpowiedzialności wewnątrz zespołów. 

Nie sposób jednak z góry określić wszystkich ról i przewidzieć scenariusze, z którymi przyjdzie zmierzyć się managerom. Zdaniem Pawła Motyla jednego z czołowych w Polsce ekspertów w zakresie przywództwa „W świecie ogromnej zmienności, ogromnego natłoku informacyjnego, w świecie pełnym czarnych łabędzi umiejętność wielopłaszczyznowego spojrzenia na problem staje się kluczową kompetencją decydentów”. Wiele z metod podejmowania decyzji czy narzędzi zarządzania ryzykiem stawia się pod znakiem zapytania wobec dotychczasowego rozwiązania w jakiejś materii. 

Jeśli chcesz wypracować rozwiązania problemów i skutecznie stawić czoła wyzwaniom razem z grupą doświadczonych managerów z różnych środowisk i z różnym wachlarzem kompetencji i wiedzy, dołącz do programu Mastermind. 

Chcę dołączyć do grupy Mastermind!

Nie zapomnij udostępnić tego postu

Wiedza i inspiracje prosto na Twój mail

Zostaw swój email, a będziemy regularnie informować Cię o nowych artykułach.

Spis treści