Wróć do wszystkich wpisów

29 min czytania

Czym jest SAFe? Wszystko o skalowaniu agile metodą Scaled Agile Framework (SAFe)

Tomasz Szymborski

Post image

SAFe jest zestawem wzorców organizacyjnych do wdrażania zwinnych praktyk w przedsiębiorstwach o dużej skali. Jest zbiorem uporządkowanych zasad i wskazówek dotyczących ról i obowiązków, planowania i zarządzania pracą. Wiedza, którą oferuje SAFe, wspiera organizacje w sprawnym dostarczaniu usług i rozwiązań na rynek. Ostatnie wydanie raportu na temat zastosowania Agile ponownie udowadnia, że jest to najpopularniejsza na świecie metodyka, która pozwala osiągać firmom konkurencyjną sprawność biznesową.


SAFe został stworzony przez praktyków i dla praktyków na bazie ponad dziesięcioletniego doświadczenia. Genezą SAFe było opracowanie wskazówek dla przedsiębiorstw jak skutecznie wprowadzić stosować zasady i praktyki Lean i Agile. Pierwsza edycja SAFe została opublikowana w 2011 roku, aby pomóc organizacjom projektować lepsze systemy i oprogramowanie, które efektywnie odpowiadają na zmieniające się potrzeby klientów.

Oferta szkoleń SAFe w Conlea

Cztery fundamenty SAFe

SAFe jest zbudowane na czterech fundamentach:

 1. Lean
 2. Agile
 3. Myślenie systemowe (systems thinking)
 4. DevOps

SAFe jest zbiorem wiedzy, który rekomenduje  sprawdzone praktyki i narzędzia  Agile w działalności firmy. Łączy w sobie Scrum, XP, Kanban i Lean. Managerowie zaangażowani w SAFe powinni kierować się zasadami Lean Management, planowania długofalowego i filozofii Kaizen. Organizowanie pracy w obrębie strumienia wartości (Value Stream),  przy zastosowaniu struktur nadzoru, umożliwia pracę w dużych wirtualnych organizacjach - nazywanych Agile Release Train - składających się z kilku zespołów Scrum’owych lub Kanbanowych. Innymi słowy, SAFe to metoda skalowania Agile do poziomu Enterprise. SAFe pomaga dużym organizacjom kierować zespoły w stronę osiągnięcia strategicznych celów organizacji, a nie tylko celów indywidualnych projektu. Framework zapewnia możliwość tworzenia i utrzymywania scentralizowanej strategii ze spójnym podejściem do dostarczania wartości. 

Kontekst. Różnica między Agile a SAFe

Metodyki zwinne zostały pierwotnie stworzone dla zespołów zorganizowanych projektowo dla dostarczania oprogramowania (project-focused delivery). Jak więc skalować Agile z poziomu pojedynczego zespołu do pracy w całym portfolio? Ponieważ zasięg stosowania praktyk zwinnych wzrasta w każdej branży, organizacje wdrażają SAFe, aby stworzyć zwinną strukturę organizacyjną na poziomie programu oraz całego portfela przedsięwzięć. Duże rozwiązania składają się z kilku współzależnych elementów, więc menedżerowie potrzebują systemowego podejścia, aby zobaczyć jak pasują do szerszego obrazu. Jeśli organizacja chce zoptymalizować pracę swoich zespołów musi stać się cross-funkcjonalna, gotowa do usunięcia silosów i zredefiniowana warunków współpracy z dostawcami i klientami.

Agile zapewnia Product Managerom, liderom, sponsorom i klientom wiele korzyści takich jak: krótszy czas realizacji, optymalne wykorzystanie zasobów, strategiczną koncentrację na potrzebach klientów, lepszą współpracę zespołową oraz kulturę informacji zwrotnej. Natomiast największą zaletą SAFe jest to, że przyczynia się  do ciągłego usprawniania przedsiębiorstwa. 

 

Biznesowe korzyści z wdrożenia SAFe

SAFe to ekosystem odpowiadający na pytania jak?  Od poziomu całościowego budżetu portfela do integracji przyrostów wartości wykonywanych przez pojedyncze zespoły. Wspiera przedsiębiorców szukających odpowiedzi na następujące pytania:

- Jak dopasować rozwój technologii do strategicznych celów biznesowych?
- W jaki sposób dostarczać wartość zgodnie z założonym harmonogramem?
- Jak podnosić jakość rozwiązań i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów?
- Jak skalować praktyki Agile od zespołu, poprzez poziom programu i jednostki biznesowej na całe przedsiębiorstwo, aby zapewnić lepsze wyniki?
- W jaki sposób organizować ludzi wokół wartości, aby programy działały skutecznie i unikały opóźnień typowych dla tradycyjnej struktury?
- Jak stworzyć pracownikom środowisko sprzyjające współpracy, innowacjom i ulepszeniom?
- Jak zmieniać kulturę organizacji, aby uczyła się na błędach?
- Jak zachęcać ludzi do podejmowania ryzyka, kreatywnego myślenia i ciągłego uczenia się?
- Jak wspierać zespoły w ciągłym rozwoju bez wchodzenia sobie w drogę?

Wdrażając SAFe i stosując opisany w nim zestaw wartości, zasad i praktyk, organizacja może skutecznie odpowiedzieć na powyższe pytania, aby realizować cele i osiągnąć korzyści biznesowe. SAFe w wersji 5.0 umożliwia elastyczność biznesową i poprawę wyników dla organizacji o dowolnej wielkości. SAFe przynosi radykalną poprawę czasu wprowadzania usług i produktów na rynek. Zwiększa zaangażowanie pracowników oraz satysfakcję klientów. Pomaga budować bardziej produktywną i satysfakcjonującą kulturę pracy.

Podsumowując: stosowanie SAFe przekłada się na większą efektywność i zyskowność organizacji.

- Dzięki sprawdzonej strukturze możemy dostarczać rozwiązania znacznie szybciej i z mniejszym wysiłkiem. SAFe definiuje role, zespoły i działania w celu skutecznego stosowania zasad Lean i Agile w skali przedsiębiorstwa. Jednocześnie jest źródłem znakomitych materiałów szkoleniowych, które zwiększają szanse na sukces - uważa Peter Vollmer z Hewlett Packard Enterprise.

Organizacje muszą szybko adaptować się do zmieniającej się technologii i warunków ekonomicznych. W przeciwnym razie grozi im rynkowa marginalizacja niezależnie od ich wielkości, siły czy inteligencji. Elastyczność biznesowa to nie alternatywa, ale konieczność. 

Nawet organizacje, które nie uważają się za firmy IT lub firmy świadczące usługi softwarowe, finansowe, producenci, instytucje opieki zdrowotnej, a nawet agencje rządowe są w dużym stopniu zależne od zdolności do szybkiego wytwarzania wysokiej jakości, innowacyjnych produktów i usług opartych na technologii.

Korzyści ze stosowania SAFe

 • 20 - 50 proc. wzrost produktywności
 • 25 - 75 proc. poprawa jakości produktów i usług
 • 30 - 75 proc. szybsze wejście na rynek
 • 10 - 50 proc. wzrost zaangażowania pracowników i większa satysfakcja z pracy 

SAFe-for-Lean-Enterprises-korzysci

Popularność SAFe systematycznie rośnie na całym świecie. 70 procent firm z listy Fortune 100 i coraz większa liczba firm z listy Global 2000 ma w zespołach certyfikowanych specjalistów i konsultantów SAFe. 700 000 osób ukończyło szkolenia z SAFe.

Jaka jest misja SAFe?

Twórcy SAFe uważają, że sprawne oprogramowanie i doskonale zaprojektowane systemy czynią świat lepszym miejscem. SAFe w wersji 5.0 reprezentuje najbardziej ambitne rozszerzenie tej misji w historii. Dostarcza zwinność biznesową niezbędną do tego, aby przedsiębiorstwa mogły konkurować i rozwijać się w erze cyfrowej. Wymaga to od każdego działu w organizacji, zaangażowanego w dostarczanie rozwiązań technologicznych, przestrzegania zasad i praktyk Lean i Agile. SAFe pomaga przedsiębiorstwom osiągnąć sprawność biznesową oferując wzorce, dostęp do zasobów społeczności, szkolenia i programy certyfikacji. Studia przypadków pokazują jak wiele przedsiębiorstw niezależnie od wielkości odnosi konkretne korzyści biznesowe ze stosowania SAFe.

Czym jest zwinność biznesowa?

Zwinność biznesowa (business agility) to zdolność do skutecznego konkurowania i postępu w erze cyfrowej poprzez szybką reakcję na zmiany rynkowe i pojawiające się możliwości dzięki innowacyjnym rozwiązaniom biznesowym. Zwinność biznesowa wymaga, aby wszyscy zaangażowani w dostarczanie rozwiązań - liderzy biznesowi, działy rozwoju, operacji IT, prawne, marketingu, finansów, bezpieczeństwa - stosowali praktyki Lean i Agile w celu ciągłego dostarczania innowacyjnych, wysokiej jakości produktów i usługi - szybciej niż konkurencja.

Elastyczność biznesowa organizacji to zdolność do:

 1. Szybkiego dostosowania się do zmian rynkowych zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie
 2. Wprowadzania zmian w produktywny i ekonomicznie uzasadniony  sposób, bez utraty jakości
 3. Trwałego zdobywania przewagi konkurencyjnej przez elastyczne podejście do potrzeb klientów

Przełomowe trendy zdarzają się mniej więcej co pokolenie. Należą do nich trendy technologiczne, takie jak rewolucja przemysłowa, epoka ropy i masowej produkcji, rewolucja cyfrowa czy czy dziś Czwarta Rewolucja Przemysłowa. W ich efekcie powstają nowe stosunki społeczne i wyłania się nowy porządek gospodarczy.  Każde takie przełomowe wydarzenie przebiega w trzech fazach:

 1. Etap instalacji - nowe technologie i kapitał finansowy łączą się i wywołują tzw. eksplozję kambryjską: w krótkim czasie powstaje duże zróżnicowanie firm i podmiotów
 2. Punkt zwrotny - istniejący biznes albo opanuje nową technologię albo upada stając się reliktem epoki
 3. Etap wdrażania - zaczyna dominować kapitał produkcyjny nowych graczy rynkowych

Business-Agility-SAFe-czym-jest-SAFe

Współcześnie, etap pierwszy mamy za sobą. To czas od początku lat 70., od upowszechniania komputerów, internetu przez wzrost dotcomów, po spektakularne pęknięcie bańki internetowej na początku stulecia. 

Punkt zwrotny to moment, w którym istniejący biznes opanował nową technologię lub niespodziewanie zbankrutował. Firmy, które zdominowały niegdyś swoje branże takie jak Blockbuster, Kodak, Nokia, AOL rozpaczliwie szukały sposobu na dostosowanie się do nowego otoczenia albo ostatecznie przestały istnieć.

Przechodząc do etapu wdrożenia popatrzmy na rynkową pozycję takich graczy jak Google, Apple, Amazon, Salesforce czy Tesla. Większość z tych organizacji powstała i zbudowała swoją pozycję w ciągu ostatnich 25 lat.

Logika cyfrowego rynku i tempo zmian jest bezlitosna nawet dla największych organizacji. Wiele dużych i odnoszących sukcesy przedsiębiorstw stoi dziś w obliczu kryzysu egzystencjalnego. Ich kompetencje, a nawet ogromne aktywa materialne, którymi dysponują i które umożliwiły im budowę przewagi -  własne nieruchomości, własne fabryki, kanały dystrybucji, zaplecze logistyczne - nie są już wystarczające do zapewnienia przetrwania w epoce cyfrowej.

Tesla-SAFe-akcje-wartosc

Giełdowa wartość Tesli w grudniu 2020 osiągnęła blisko 700 mld dolarów. To równowartość wyceny największych producentów aut: Toyoty, VW, Mercedesa, GM, BMW, Hondy, Fiata, Chryslera, Forda, Nissana razem wziętych. Jednocześnie przychód brutto powstałej w 2013 roku Tesli jest 46 razy mniejszy niż wymienionych marek.  W 2020 roku akcje Tesli zyskały na wartości aż 700 proc., a producent elektrycznych aut zajął szóste miejsce na liście S&P, najcenniejszych amerykańskich spółek.  

Kultura organizacyjna a zwinność biznesowa

Elastyczność biznesowa związana jest z przyjęciem ewolucyjnego podejścia do wartości, zachowań i potencjalnych możliwości. Dzięki temu firmy mogą lepiej adaptować się, wykazywać się kreatywnością i odpornością w obliczu złożoności, niepewności i zmian prowadzących do poprawy kondycji i lepszych wyników. Drogą do osiągnięcia elastyczności jest rozwijanie zwinnej kultury biznesowej. W takiej kulturze z niepewnością wydajniej może sobie radzić taki zespół, który jest bardziej adaptacyjny, elastyczny i innowacyjny. Przyszłość jest nieprzewidywalna, a wraz z coraz szybszymi zmianami w świecie technologii, rośnie niepewność co do naszych potrzeb i wymagań. Firmy stosujące zwinność są w stanie dostosować się szybciej; dostarczając rozwiązania w krótszych cyklach, testując środowisko wytwórcze przy jednoczesnej koncentracji uwagi na kliencie.

Zwinna firma to organizacja, która opiera się na filozofii i wartościach Agile u podstaw, od ludzi i kultury po strukturę i technologię. W rezultacie sprawna firma jest zorientowana na klienta. Taka firma może szybko i skutecznie reagować na szanse i zagrożenia występujące zarówno wewnątrz jak też w środowisku zewnętrznym, które dotyczy konkurencji, zmian w technologiach, otoczeniu prawnym czy społeczno-politycznym. 

Biznesowa zwinność jest czynnikiem decydującym, kto będzie zwycięzcą, a kto przegranym w nowej gospodarce. Firmy o podejściu zwinnym będą generować wyższe zyski, zwiększać zaangażowanie pracowników i dokładniej zaspokajać potrzeby klientów. Zwinne organizacje non-profit lepiej dostosują się do wypełnienia misji. Zwinne rządy dostarczą systemy, które lepiej zadbają o bezpieczeństwo i czy gospodarkę. Rok 2020 i sposób reagowania rządów na wyzwania wynikające z zagrożenia COVID-19 jest tego podejścia praktyczną ilustracją.

Aby zachować sprawność biznesową organizacje będą wykorzystywać podwójny system operacyjny: model hierarchiczny zapewniający wydajność i skalowalność oraz drugi sieciowy system operacyjny zorientowany na klienta, który dostarcza innowacyjne rozwiązania. Siedem podstawowych kompetencji SAFe tworzy ten niezwykle ważny drugi system operacyjny. Kto opanuje te kompetencje, przetrwa i będzie z sukcesem rozwijał się w pełnej wyzwań erze cyfrowej.

Kto jest twórcą SAFe?

Dean Leffingwell wraz z Drew Jemilo opublikował SAFe w 2011 roku, aby pomóc organizacjom projektować lepsze systemy i oprogramowanie, które są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby klientów. W tamtym czasie zespoły w przeważającym stopniu korzystały z tradycyjnych procesów zarządzania projektami do dostarczania oprogramowania. 

Kim jest Dean Leffingwell?

Jest głównym metodologiem w firmie Scaled Agile, Inc., której był współzałożycielem w 2011 roku. Uznawany za jednego z czołowych światowych autorytetów w zakresie najlepszych praktyk Lean-Agile. Autor bestsellerowych książek: Agile Software Requirements, SAFe 4.5 Reference Guide, Scaling Software Agility, SAFe Distilled, SAFe 4.0 Reference Guide. Jego publikacje stanowią większość podstaw nowoczesnego myślenia o praktykach i zasadach Lean-Agile.

Dean Leffingwell jest przedsiębiorcą, założycielem kilku odnoszących sukcesy startupów m.in. w tym Requisite, Inc., przejętego przez Rational. Leffingwell był również głównym metodologiem w firmie Rally Software, a wcześniej pełnił funkcję starszego wiceprezesa w firmie Rational Software (obecnie część IBM).

Ile jest wersji SAFe?

Między 2011 a 2020 rokiem opublikowano pięć generalnych aktualizacji SAFe. SAFe jest regularnie ulepszany, gdy tylko odkrywane są nowe i lepsze sposoby rozwijania oprogramowania i systemów. Pierwsza wersja SAFa pojawiła się w 2011 roku jako Agile Enterprise Big Picture. Następnie pojawiły się kolejne wersje 2.0, 3.0, LSE, 4.0, 4.5 i 4.6.
Oferta szkoleń SAFe w Conlea
Wersja 4.0 pojawiła się w styczniu 2016 roku. Wersja 4.5 została opublikowana w 2017 roku.  Najnowsza wersja wersję 5.0 opublikowano w styczniu 2020 roku.

Wdrożenie SAFe 3.0
ma trzy poziomy: Portfolio, Program, Team. Jest zwykle używane w przypadku mniejszych wdrożeń obejmujących 100 lub mniej osób oraz programów, które nie wymagają znaczącej współpracy.

Wdrożenie SAFe 4.0 ma cztery poziomy: Portfolio, Value Stream, Program, and Team. Poziom czwarty obejmuje rozwiązania, które zwykle wymagają setek użytkowników do tworzenia, wdrażania i utrzymywania oprogramowania.

Wdrożenie SAFe 5.0 wprowadza nowy poziom: Essential SAFe, który jest połączeniem Team i Program levels poziomów zespołu i programu.

Co znajduje się w wersji SAFe 5.0?

Głównym założeniem SAFe jest ciągły rozwój organizacji we współpracy ze społecznością praktyków na całym świecie. Kluczowe zmiany w SAFe 5.0 obejmowały rozszerzenie spektrum implementacji SAFe do całej organizacji (Business Agility), uporządkowanie kompetencji dodając dwie nowe zasady Organize around value oraz zmianę kroku 12 z Sustain and improve na Accelerate.

W SAFe w wersji 5.0 opisany jest na trzech poziomach:

 1. Essential
 2. Large Solution
 3. Portfolio

Poziom Essential

Opisuje praktyki pracy zespołów Scrum czy Kanban, zorganizowanych w jeden Agile Release Train (ART) po to, aby komplementarnie definiować, budować, testować i wydawać funkcjonalności zawarte w Program Backlogu. Agile Release Train to grupa 8-12 zespołów zwinnych obejmujących infrastrukturę i role potrzebne do stworzenia właściwie przetestowanego, działającego oprogramowania na poziomie systemu. Ten poziom obejmuje listę funkcji (Features) z priorytetami, nadzorowaną przez menedżera produktu, który odpowiada za jej zawartość. Takie podejście zapewnia ciągły tryb tworzenia i rozwoju produktów, aplikacji i usług, z których korzystają klienci. SAFe wykorzystuje strumienie wartości (value streams) w celu dostosowania inicjatyw w ramach ART.

Poziom Large Solution

W przypadku kiedy rozwijany jest wielomodułowy produkt czy core’owy system (na przykład bankowy) składający się z wielu, ściśle ze sobą powiązanych komponentów fizycznych i programowych, można mieć do czynienia z koniecznością współpracy nawet kilkudziesięciu zespołów. Wówczas produkt jest realizowany przez kilka Agile Release Trains, opisanych w Solution Train. Vendor jest na tym poziomie ujęty jako “zewnętrzny ART”.

Poziom Portfolio

Portfolio to najwyższy poziom SAFe, zapewniający kluczowe elementy do organizowania przepływu wartości w przedsiębiorstwie Lean-Agile z wykorzystaniem jednego lub więcej strumieni wartości. Portfolio rozwija systemy i rozwiązania wyrażające strategię firmy, zapewniając jednocześnie sprawne mechanizmy budżetowania i zarządzania w duchu Lean.

Wraz ze wzrostem wielkości firm, SAFe zapewnia ustrukturyzowane podejście do skalowania zwinnego. SAFe oferuje cztery konfiguracje, zastosowując powyższe poziomy tak, aby zaaplikować optymalną organizację pracy w skali:

 1. Essential SAFe
 2. Large Solution SAFe
 3. Portfolio SAFe
 4. Full SAFe

Essential SAFe

To najbardziej podstawowa konfiguracja z której korzysta zespół. Opisuje szczególnie krytyczne elementy i ma na celu zapewnienie większości korzyści wynikających z metodologii SAFe. 

Large Solution SAFe

Umożliwia koordynację i synchronizację w wielu programach, ale bez konieczności implementacji narzędzi i praktyk poziomu Portfolio. Ma zastosowanie dla złożonych rozwiązań, realizowanych przez kilka Zespołów Zespołów (Agile Release Trains). 

Portfolio SAFe

Jest właściwa przedsiębiorstwom, które wdrażają wiele złożonych rozwiązań. W tych przypadkach wskazane jest ujęcie zarządcze rozszerzone o takie funkcje jak nadzór nad portfelem produktów, strategia rozwoju i finansowanie portfela w ujęciu Lean.

Full SAFe

Najbardziej wszechstronny poziom, który można zastosować do dużych inicjatyw korporacyjnych, które do realizacji wymagają stałego zaangażowania kilkuset osób, zorganizowanych w różnych rozmiarów ART’y (Agile Release Trains).

7 kluczowych kompetencji SAFe

Najnowsza wersja SAFe 5.0 oparta jest o siedem podstawowych kompetencji Lean Enterprise, które są kluczowe dla osiągnięcia i utrzymania przewagi konkurencyjnej w epoce zdominowanej przez cyfrową technologię. Znajomość siedmiu podstawowych kompetencji umożliwia przedsiębiorstwom osiągnięcie sprawności potrzebnej do skutecznego reagowania na otoczenie rynkowe, zmieniające się potrzeby klientów i pojawiające się rozwiązania IT. 

7 kluczowych kompetencji SAFe (Seven Core Competencies)

 • Lean-Agile Leadership 
 • Team and Technical Agility
 • Agile Product Delivery
 • Enterprise Solution Delivery 
 • Lean Portfolio Management
 • Organizational Agility
 • Continuous Learning Culture

Lean-Agile Leadership

Rozwijanie i stosowanie umiejętności przywódczych Lean-Agile, które napędzają i utrzymują zmiany organizacyjne, wzmacniając osoby i zespoły w osiągnięciu najwyższego potencjału.

Team and Technical Agility

Prowadzenie zespołu w zakresie zachowań Agile, a także praktyk technicznych, w tym Built-in Quality, Behavior-Driven Development (BDD), Agile testing, Test-Driven Development (TDD) i innych.

Agile Product Delivery

Budowanie bardzo wydajnych zespołów, które wykorzystują myślenie projektowe i zorientowanie na klienta, aby zapewnić ciągły przepływ wartościowych produktów za pomocą DevOps, Continuous Delivery Pipeline i Release on Demand.

Enterprise Solution Delivery

Tworzenie i utrzymywanie złożonych i multiwarstwowych  aplikacji, sieci i rozwiązań cyber-fizycznych.

Lean Portfolio Management

Realizacja wizji Portfolio i formułowanie strategii, tworzenie i koordynacja budżetów Lean finansujących strumienie wartości;  a także ustalanie priorytetów Portfolio i planowanie działań

Organizational Agility

Budowa  strategii i jej realizacja poprzez stosowanie podejścia Lean i myślenia systemowego w metodach finansowania inwestycji, działań operacyjnych i ich koordynacji.

Continuous Learning Culture

kompetencja opisująca zbiór wartości i praktyk pomagających organizacji w ciągłym rozwoju kompetencji i wydajności, poprzez  stawanie  się organizacją uczącą się, zaangażowaną w nieustanne doskonalenie i innowacje.

Cztery kluczowe wartości SAFe

Podstawowe wartości SAFe opisują kulturę wspieraną przez liderów oraz zachowanie pracowników, aby efektywnie wykorzystywać możliwości frameworku. Prezentują założenia kluczowe dla skuteczności SAFe. 

SAFe inspiruje do podejmowania decyzji Lean-Agile w przypadku dużych projektów zarządzania produktami podczas, gdy podejście zwinne promuje samoorganizujące się i autonomiczne zespoły. 

Cztery podstawowe wartości SAFe (The Four Core Values) to:

 • Alignment
 • Built-in quality
 • Transparency
 • Program execution 

Alignment

SAFe wskazuje, aby firmy  planowały i dostarczały wartość biznesową iteracyjnie, w ujęciu kadencyjnym na wszystkich poziomach organizacji. Dzięki temu pracownicy rozumieją aktualny stan realizacji, zgodne cele i są jednomyślni co do sposobów współpracy. Dzięki regularnej komunikacji i współdziałaniu wszystkie poziomy Portfolio pozostają  w pełnej synchronizacji. Informacje przepływają zarówno w górę jak i w dół w odpowiednim czasie, w przeciwieństwie do tradycyjnych odgórnych struktur dowodzenia i kontroli.

Built-in Quality

Będąc warunkiem wstępnym Lean, jakość nie powstaje później ale jest wbudowana w proces. W ramach SAFe zwinność nigdy nie powinna odbywać się kosztem jakości. SAFe wymaga, aby zespoły na wszystkich poziomach definiowały, co to znaczy DONE dla każdego zadania lub funkcjonalności i umieszczały praktyki zapewnienia jakości w każdym punkcie łańcucha dostaw. Według SAFe istnieje pięć kluczowych wymiarów wbudowanej jakości: płynność, jakość architektury rozwiązania, jakość kodu, jakość systemu i jakość wydania inkrementu.

Transparency

Przejrzystość jest siłą napędową zaufania. SAFe zachęca do budowania zaufania, w tym planowania prac w mniejszych partiach, aby problemy można było wykryć wcześniej, zapewniając przy tym wgląd w czasie rzeczywistym w backlog na różnych poziomach. SAFe pomaga przedsiębiorstwu osiągnąć przejrzystość na wszystkich poziomach zarządzania. Każdy poziom ma jasne zrozumienie celów inkrementu programu (PI). 

Program Execution

Realizacja programu jest sercem SAFe. SAFe kładzie duży nacisk na działające systemy i wynikające z nich wyniki biznesowe. Zespoły i programy muszą być w stanie regularnie dostarczać wysokiej jakości działające oprogramowanie i wartość biznesową. SAFe wymaga przywództwa Lean-Agile, ponieważ tylko liderzy praktykujący filozofię Lean mogą zmienić system i stworzyć środowisko niezbędne do przyjęcia wszystkich podstawowych wartości.

10 podstawowych zasad SAFe

Zasady SAFe opierają się na dziesięciu niezmiennych, podstawowych zasadach Lean-Agile. Te założenia i koncepcje ekonomiczne informują o rolach i praktykach SAFe.

 • Take an economic view
 • Apply systems thinking
 • Assume variability; preserve options
 • Build incrementally with fast, integrated learning cycles
 • Base milestones on objective evaluation of working systems
 • Visualise and limit WIP, reduce batch sizes, and manage queue lengths
 • Apply cadence, synchronise with cross-domain planning
 • Unlock the intrinsic motivation of knowledge workers
 • Decentralise decision-making
 • Organise around value

12 kroków wdrożenia SAFe

Organizacje, które są gotowe do wdrożenia SAFe, zwykle mają sponsoring na szczeblu kierowniczym, wiedzą doskonale jaki rezultat ma przynieść zmiana. SAFe zapewnia mapę drogową wdrożenia, która zawiera szczegółowe kroki, jak rozpocząć i przygotować organizację do powszechnego wdrożenia metodyki.

12 kroków wdrażania SAFe (Implementation Roadmap) obejmuje:

 • Reaching the tipping point
 • Train lean-agile change agents
 • Train executives, managers, and leaders
 • Create a lean-agile center of excellence
 • Identify value streams and ARTs (Agile Release Trains)
 • Create the implementation plan
 • Prepare for ART launch
 • Train teams and launch the ART
 • Coach the ART execution
 • Launch more ARTs and value streams
 • Extend to the portfolio
 • Accelerate 

Co to jest Agile Release Train (ART)?

Agile-Release-Train-ART-SAFe-1

Agile Release Train to trwały zespół zespołów Agile, który wraz z innymi interesariuszami stopniowo opracowuje, dostarcza i tam, gdzie ma to zastosowanie obsługuje jedno lub więcej rozwiązań w strumieniu wartości.

Czym jest strumień wartości?

Strumień wartości (Value Stream) jest podstawową konstrukcją służącą do zrozumienia, organizowania i dostarczania wartości w SAFe. Każdy strumień wartości to seria systemowych kroków służących do tworzenia wartości. Na końcu tego procesu powstaje przychód dzięki wygenerowanej wartości. Kroki w środku to czynności służące do rozwijania lub dostarczania wartości.

SAFe definiuje dwa typy strumieni wartości

 1. Operacyjne strumienie wartości (Operational Value Streams)
  Zawierają kroki i ludzi, którzy dostarczają wartość dla użytkownika końcowego za pomocą rozwiązań tworzonych przez strumienie wartości rozwoju.
 2. Wytwórcze strumienie wartości (Development Value Streams)
  Zawierają kroki i ludzi, którzy tworzą rozwiązania stosowane przez strumienie wartości operacyjnych

Po co organizować ludzi w strumienie wartości? Powód, dla którego organizujemy się wokół strumieni wartości, jest prosty. Chcemy przyspieszyć czas konceptualizacji, ewaluacji rozwiązania oraz jego wydania klientowi. Robimy to poprzez optymalizację przepływu wartości przez system jako całość. Przedsiębiorstwo, które nie ma jasnej wizji dostarczanego produktu czy usługi nie będzie w stanie go ulepszyć.

Organizowanie portfeli SAFe wokół strumieni wartości umożliwia wizualizację przepływu pracy w celu wytworzenia rozwiązań i oferuje następujące korzyści:

 • Tworzy mniej opóźnień umożliwiając zespołom pracę nad mniejszymi partiami.
 • Sprzyja działaniu stabilnych zespołów, które koncentrują się na dostarczaniu wartości produktu zamiast projektów.
 • Umożliwia szybszą naukę i krótszy czas wprowadzania oferty na rynek.
 • Przyczynia się do wyższej jakości i większej produktywności.
 • Wspiera metody Lean dla opracowywania i budżetowania strumienia wartości.
 • Konstrukcja strumienia wartości w SAFe zastępuje potrzebę organizowania ludzi wokół projektów. Dzięki czemu promowane jest podejście work to people a nie people to work.

Plusy i minusy wdrożenia SAFe?

Scaled Agile Framework to ustrukturyzowane podejście Agile dla dużych przedsiębiorstw. SAFe zapewnia wskazówki nie tylko na poziomie Zespołu, ale także na poziomie Programu i Portfolio. Posiada również wbudowane skoordynowane planowanie w powiązanych zespołach, które pracują w ART. Przyrosty planowania umożliwiają zespołom wspólne planowanie pracy z odbiorcami produktu i regularne wydawanie wartości w spójny sposób . Wreszcie SAF wspiera ciągłe doskonalenie. 

Mocne strony SAFe:

 • Pomaga zespołom cross-funkcjonalnym efektywniej współpracować.
 • Dopasowuje wszystkie aspekty projektu do szerszych celów biznesowych.
 • Umożliwia organizacjom uzyskanie większej przejrzystości, umożliwiając interesariuszom w wielu grupach szybsze uzyskiwanie informacji zwrotnych.
 • Pomaga większym firmom wykorzystać zalety Scruma i Kanbana w bardziej skalowalny sposób.
 • Skraca czas wprowadzenia rozwiązania na rynek.

Słabe strony SAFe:

 • Niektórzy uważają, że framework nie jest czysto zwinny, ponieważ wymaga zbyt dużego planowania z góry i definiowania procesów.
 • Przyjmuje bardziej podejście odgórne niż zespołowe.
 • Nacisk SAFe na szerszą perspektywę biznesową często skutkuje dłuższymi cyklami planowania czy strukturą z  wielopoziomowymi rolami.

Kiedy zespół powinien używać SAFe?

 • Gdy zespół jest zainteresowany konsekwentnym wdrożeniem zwinnego podejścia w większych, wielo zespołowych programach i portfelach projektów.
 • Gdy zespoły chcą pracować samodzielnie.
 • Kiedy próbowałeś skalować Agile w całej organizacji, ale masz problemy z dostosowaniem do osiągnięcia jednolitej lub spójnej strategii w działach biznesowych, od Portfolio przez Program do poziomu zespołu.
 • Gdy wiele zespołów wdraża Agile, ale regularnie napotyka przeszkody, opóźnienia lub awarie.
 • Gdy chcesz skalować Agile w całej organizacji, ale potrzebujesz praktycznych wskazówek jakie nowe role mogą być potrzebne lub jakie istniejące role należy zmienić oraz w jaki sposób.
 • Gdy organizacja musi poprawić czas opracowywania produktów i chce dowiedzieć się jak innym firmom udało się skalować Agile za pomocą SAFe.

Szkolenia i certyfikacje SAFe

Dzięki naszym szkoleniom:

 1. Zdobędziesz praktyczną wiedzę, którą od razu zastosujesz w pracy
 2. Poznasz osoby z podobnymi wyzwaniami, które mogą znać rozwiązania Twoich problemów
 3. Otrzymasz międzynarodowy certyfikat uznawany na całym świecie 


Leading SAFe
To dwudniowe szkolenie dla liderów i kadry menadżerskiej zainteresowanych poznaniem zasad i praktyk stosowanych w przedsiębiorstwach Lean i Agile. Uczestnicy zdobędą wiedzę pozwalającą wspierać transformację przedsiębiorstwa oraz budować kulturę organizacji pracy opartą na dostarczaniu wartości biznesowej. Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystać Scaled Agile Framework i jego zasady oparte na Lean, myśleniu systemowym, rozwoju produktu i idei DevOps. 

SAFe for Teams
Podczas dwudniowego kursu uczestnicy poznają koncepcję ART i sposób w jaki zapewnia wartość. Nauczą się pisać User Stories, planować i pracować iteracyjnie oraz planować Program Increment. Zdobędą wiedzę o ciągłym procesie dostarczania i kulturze DevOps, o skutecznym sposobie integracji z innymi zespołami w programie oraz o tym, czego potrzeba, aby stale ulepszać proces wytwórczy ART.  Certyfikat przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które będą w zespole pełnić rolę software developera, testera.

SAFe Scrum Master
W przeciwieństwie do tradycyjnych szkoleń Scrum Master, koncentrujących się na podstawach Scrum na poziomie zespołu, kurs SAFe Scrum Master zgłębia rolę Scrum Mastera w kontekście całego przedsiębiorstwa. Uczestnicy poznają praktyki Agile, nauczą się budować wydajne zespoły zwinne, a także zrozumieją kim jest lider i trener zespołów, który pomaga w uzyskaniu maksymalnej wartości biznesowej na dużą skalę.

SAFe Product Owner / Product Manager
Szkolenie pomoże menedżerom produktu i właścicielom produktów w pełni zrozumieć ich obowiązki w ramach organizacji SAFe. Podczas dwudniowego kursu uczestnicy zyskają zrozumienie koncepcji Agile Release Train (ART), a przede wszystkim sposobu, w jaki zapewnia on wartość w skali całej organizacji pracującej w formule SAFe. Nauczą się stosować Lean Thinking do pisania Epics, dzielenia ich na Features i User Stories, planowania i pracy iteracyjnej, a także planowania Inkrementu Programu (PI). Poznają koncepcję Continuous Delivery Pipeline oraz filozofię DevOps.

SAFe DevOps
Dwudniowe szkolenie dla liderów, osób z technicznym i nietechnicznym
doświadczeniem. Uczestnicy dowiedzą się czym jest DevOps, jaką wartość on przynosi oraz zaprojektują wspólnie proces ciągłego dostarczania dopasowany do kontekstu biznesowego własnej firmy. W ramach multidyscyplinarnego zespołu będą projektować transformację mającą na celu wykorzystanie DevOps w organizacji.

 

Kategorie: Agile SAFe

Nie zapomnij udostępnić tego postu

Wiedza i inspiracje prosto na Twój mail

Zostaw swój email, a będziemy regularnie informować Cię o nowych artykułach.

Spis treści