Wróć do wszystkich wpisów

27 min czytania

Co to jest DevOps?

Tomasz Pająk

Post image

Odpowiedzią na wyzwania cyfrowego biznesu jest dziś ścisła współpraca działów rozwoju oprogramowania i operacji, które w starym modelu pozostawały rozłączne. Komunikacja, kultura pracy, nastawienie na współpracę, szybką informację zwrotną oraz ciągłą naukę to kierunek który od dekady z sukcesem oferuje DevOps.

Czym jest DevOps? DevOps to metodyka pracy stawiająca w centrum zainteresowania umożliwienie ludziom współpracy ze sobą w celu osiągnięcia wspólnego celu biznesowego. 

DevOps to zestaw praktyk, których celem jest automatyzacja i integracja procesów pomiędzy zespołami programistów i informatyków. W efekcie mogą budować, testować i wydawać oprogramowanie szybciej i bardziej niezawodnie. Obejmuje procesy i narzędzia, z których korzystają zespoły oraz kwestie strukturalne w organizacji, które mają ułatwić dobrą komunikację, swobodny przepływ pracy i ciągłe doskonalenie. 

Definicja DevOps

W sensie ścisłym DevOps to kultura organizacyjna, ruch, filozofia skupiająca się na wspólnej pracy jako zespół. To trwały związek między działem rozwoju i operacji, który kładzie nacisk na zmianę sposobu myślenia, lepszą współpracę i ściślejszą integrację.  Termin DevOps powstał z połączenia słów development (Dev) i operations (Ops). DevOps oznacza zmianę kulturową, która wypełnia lukę między zespołami ds. rozwoju i operacji, które historycznie funkcjonowały odrębnie. Podkreśla bliską komunikację i wzajemne zaangażowanie obydwu działów w celu usprawnienia zarówno procesów, jak i jakości produktu.


DevOps vs ITIL 4: podobieństwa i różniceDevOps łączy zwinność, ciągłe dostarczanie, automatyzację, aby pomóc zespołom programistów i operatorów być bardziej wydajnymi, szybciej wprowadzać innowacje i dostarczać wyższą wartość dla firm i klientów. Umożliwia tworzenie warunków do organizowania dużych zespołów oraz wykorzystanie modelu, dzięki któremu proces tworzenia oprogramowania może przebiegać stosunkowo szybko.DevOps dotyka każdej fazy cyklu życia rozwoju i operacji. Od planowania i budowania do monitorowania i utrzymania, DevOps łączy umiejętności, procesy i narzędzia z każdego aspektu organizacji IT.

Celem DevOps jest przełamywanie barier, stymulowanie współpracy oraz innowacyjność w całym procesie tworzenia oprogramowania. Aby to stało się możliwe, pracownicy muszą zrozumieć i zaakceptować i wdrożyć praktyki, które umożliwią osiągnięcie celów szybciej, bezpieczniej i skuteczniej.

- Bardziej niż kiedykolwiek skuteczne zarządzanie technologią ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności biznesu. Od dziesięcioleci liderzy technologiczni zmagają się z problemem zachowania równowagi pomiędzy sprawnością, niezawodnością i bezpieczeństwem. Konsekwencje niepowodzeń nigdy nie były większe - czy to w przypadku awarii Healthcare.gov, naruszeń danych posiadaczy kart czy też nieudanych prób wykorzystania Big Data w chmurze. A jednak najlepsi wykonawcy stosujący zasady DevOps, tacy jak Google, Amazon, Facebook, Etsy i Netflix, rutynowo i niezawodnie wdrażają kod do produkcji setki, a nawet tysiące razy dziennie. Dzięki praktykom DevOps zwiększysz rentowność, podniesiesz kulturę pracy i przekroczysz założone cele produktywności - przekonują Gene Kim, Jez Humble, Patrick Debois, John Willis - autorzy książki The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, and Security in Technology Organizations, uważanej powszechnie za biblię DevOps.

Historia DevOps

Termin DevOps zaproponował w 2009 Patrick Debois na pierwszej konferencji z serii DevOps Days w Gandawie w Belgii.

Źródeł DevOps należy szukać w dużych firmach, które zauważyły że brak koordynacji działu rozwoju i operacji jest źródłem strat.  Tradycyjny model tworzenia oprogramowania wymagał, aby twórcy kodu byli organizacyjnie i funkcjonalnie oddzieleni od tych, którzy ten kod wdrażają i wspierają.

Programiści i specjaliści działów IT i operacji mieli oddzielne, a czasami nawet konkurujące ze sobą cele, oddzielne kierownictwo, oddzielne wskaźniki wydajności. W efekcie zespoły były zamknięte w organizacyjnych silosach i skupione na własnych celach i klientach. Poszukując rozwiązania, które przełamuje impas, obie społeczności zaczęły ze sobą rozmawiać. Na czele tej rewolucji stanął Patrick Dubois, Gene Kim i John Willis

W ujęciu historycznym metodykę tworzenia oprogramowania dzielimy na trzy etapy:

Waterfall, czyli podejście kaskadowe

Tradycyjna metodyka wytwarzania oprogramowania zorientowana wokół projektów o stałym zakresie i budżecie a zmiennej ilości ludzi w nie zaangażowanych

Agile, czyli podejście zwinne

Metodyka Agile oparta o stały zespół i budżet a zmienny zakres, znana z elastyczności i szybkiego tworzenia oprogramowania. Cross-funkcyjne zespoły w krótkich jednostkach czasu starają się wytworzyć inkrement produktu dostarczając w ten sposób wartość biznesową regularnie. 

DevOps, czyli podejście oparte o współpracę

DevOps polega na współpracy pomiędzy specjalistami ds. rozwoju i produkcji na wszystkich etapach cyklu życia produktu lub usługi. DevOps szuka odpowiedzi, jak doprowadzić do sytuacji, o której mówi Agile: co zrobić, by móc dostarczać wartość biznesową często? Jak jednocześnie zadbać o stabilność dostarczanych rozwiązań? W skrócie: Agile jest częścią DevOps, ale też DevOps wspiera, by organizacja mogła pracować zwinnie.

Dla kogo jest DevOps?

To rozwiązanie dla organizacji, które wytwarzają bądź wdrażają wiele zmian w środowiskach produkcyjnych, i zależy im na jak najczęstszych wdrożeniach z zachowaniem wysokiej jakości. Szereg case-study pokazuję, że DevOps udaje się z sukcesem wdrożyć w firmach z sektora bankowego telekomunikacji, mediów, portali internetowych czy firm działających w obszarze e-commerce.

Z  ankiety przeprowadzonej wśród 500 praktyków przez firmę Atlassian wynika, że 50 proc. organizacji twierdzi, że praktykuje DevOps od ponad trzech lat. W badaniu 99 proc. zespołów DevOps jest przekonanych o sukcesie  własnego kodu, który trafia na produkcję.

Rozwój oprogramowania zgodnie z metoda DevOps sprawdza się w firmach, w których oczekuje się, aby częstotliwość edycji była stosunkowo wysoka. DevOps promuje płynną komunikację pomiędzy wszystkimi zespołami technicznymi w firmie, odpowiedzialnymi za tworzenie produktu i wspólne dostarczanie wartości dla klienta. Zmniejsza tarcia, do których często dochodzi w klasycznych organizacjach z wyraźnym podziałem na ludzi tworzących oprogramowanie i administratorów systemów, którzy mozolnie wdrażają stworzony software. 


DevOps jest sposobem na przełamanie konfliktu między działem programistów a administratorami. Pierwszym zależy na szybkim wdrożenie produktu u klienta. W interesie administratorów leży jak najmniejsza ilość zmian, bo każda zmiana to ryzyko pojawienia się błędu. Pomaga organizacji szybko wytwarzać oprogramowanie, produkty i usługi. DevOps to model współpracy pomiędzy obszarami odpowiedzialnymi za projektowanie, przekazanie i eksploatację usług. DevOps dotyczy nie tylko pisana oprogramowania, ale także konfiguracji serwerów i infrastruktury,

Zasadniczo DevOps jest  metodologią dla każdej organizacji, która chce być zwinna, ale jednocześnie chce efektywnie odpowiadać na potrzeby użytkowników. DevOps sprzyja działaniom, które zwiększają jakość produktu dostarczanego klientowi, a więc przekładają się na zadowolenie użytkownika końcowego.

Kim jest i czym się zajmuje DevOps Engineer?

DevOps Engineer to osoba, która łączy w sobie umiejętności programistyczne z wiedzą na temat infrastruktury IT oraz praktyk związanych z ciągłym wytwarzaniem, dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania. W skrócie, jest to specjalista, który odpowiada za zarządzanie procesem deweloperskim oraz wdrażaniem aplikacji.

Praca DevOps Engineer'a polega na integrowaniu działów programistycznych i operacyjnych, a także na ciągłym monitorowaniu, testowaniu i wdrażaniu aplikacji. Jest on odpowiedzialny za tworzenie i konfigurowanie narzędzi, które pozwalają na ciągłe wytwarzanie oprogramowania oraz automatyzację procesów. Ważnym aspektem pracy DevOps Engineer'a jest także ciągłe doskonalenie procesów, w celu zwiększenia ich efektywności i wydajności.

DevOps Engineerowie pracują z różnymi narzędziami i technologiami, w tym z chmurą, systemami kontroli wersji, serwerami aplikacji, systemami kontroli jakości oraz narzędziami do monitorowania i analizowania danych. Ważnym elementem pracy jest także znajomość metodologii Agile oraz umiejętność pracy w zespole.

Do zadań DevOps Engineer'a należą między innymi:

 • Konfiguracja narzędzi i infrastruktury do ciągłego wytwarzania, testowania i wdrażania oprogramowania
 • Automatyzacja procesów deweloperskich i operacyjnych
 • Zarządzanie złożonymi systemami aplikacji
 • Monitorowanie i analiza wydajności systemów
 • Zarządzanie procesem wdrażania aplikacji
 • Współpraca z zespołami deweloperskimi i operacyjnymi w celu usprawnienia procesów.

Podsumowując, DevOps Engineer to specjalista, który odpowiada za zarządzanie procesem deweloperskim oraz wdrażaniem aplikacji, a także za ciągłe doskonalenie procesów w celu zwiększenia efektywności i wydajności.

Czy DevOps Engineer to programista?

DevOps to nie tylko programista, ale specjalista zajmujący się szeroko pojętą kwestią zarządzania infrastrukturą IT oraz procesami deweloperskimi. Choć DevOps Engineer może posiadać umiejętności programistyczne, to jednak jego praca skupia się na integracji działów programistycznych i operacyjnych, automatyzacji procesów, wdrażaniu aplikacji oraz ciągłym doskonaleniu procesów. Zadaniem DevOps Engineer'a jest więc zapewnienie sprawnego procesu dostarczania oprogramowania, przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektów związanych z infrastrukturą IT i ciągłym monitorowaniem wydajności systemów. Dlatego też, choć DevOps Engineer często posiada umiejętności programistyczne, to jednak jego rola wykracza poza obszar czysto programistyczny.

Ile zarabia DevOps Engineer?

Zarobki DevOps Engineerów mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak doświadczenie, umiejętności, lokalizacja geograficzna, rozmiar firmy oraz branża, w której pracują.

Według portalu Glassdoor średnia płaca DevOps Engineerów w Stanach Zjednoczonych wynosi około 100 000 - 150 000 dolarów rocznie. Jednakże, w bardziej kosztownych miastach, takich jak San Francisco czy Nowy Jork, średnia płaca może przekraczać 150 000 dolarów rocznie.

W Polsce, według portalu NoFluffJobs, średnie wynagrodzenie DevOps Engineerów to około 12 000 - 25 000 złotych miesięcznie brutto (czyli około 144 000 - 300 000 złotych rocznie brutto). Jednakże, w przypadku specjalistów z większym doświadczeniem oraz w firmach z sektora finansowego, telekomunikacyjnego czy IT, wynagrodzenia mogą przekroczyć te kwoty.

Należy jednak pamiętać, że powyższe wartości stanowią jedynie szacunki, a dokładne zarobki DevOps Engineerów zależą od wielu czynników i mogą znacznie się różnić w zależności od konkretnych warunków zatrudnienia.

6 zasad DevOps (wg DASA*)

1. Działanie zorientowane na klienta

Dziś konieczne jest posiadanie krótkich pętli  zwrotnych z klientami i użytkownikami końcowymi oraz skupienie się na  budowaniu produktów i usług IT wokół klientów. Aby móc sprostać wymaganiom klientów, organizacje DevOps muszą mieć odwagę działać zwinnie jak niektóre startupy, które nieustannie wprowadzają innowacje, dokonują zmian, gdy dana strategia nie działa i stale inwestują w produkty i usługi, które zapewnią maksymalny poziom zadowolenia klientów.

2. Twórz z myślą o celu

Organizacje muszą porzucić waterfallowe  i zorientowane na proces modele pracy, w których każda jednostka lub osoba pracuje tylko w konkretnej roli, nie mając pełnego obrazu sytuacji. Muszą działać jak firmy produktowe, które wyraźnie koncentrują się na tworzeniu działających produktów sprzedawanych klientom, a wszyscy pracownicy muszą podzielać inżynierski sposób myślenia, który jest niezbędny do planowania i realizacji tych produktów.

3. Odpowiedzialność od początku do końca

Podczas gdy tradycyjne organizacje opracowują rozwiązania IT, a następnie przekazują je do działu operacyjnego w celu ich wdrożenia i utrzymania, w środowisku DevOps zespoły są zorganizowane w taki sposób, że są w pełni odpowiedzialne od początku do końca. Produkty lub usługi IT stworzone i dostarczone przez te zespoły pozostają pod ich odpowiedzialnością. Zespoły zapewniają również wsparcie wydajnościowe, aż do momentu wycofania z eksploatacji, co zwiększa poziom odpowiedzialności i jakość projektów.

4. Wielofunkcyjne, autonomiczne zespoły

W organizacjach produktowych z  w pełni odpowiedzialnymi zespołami, zespoły muszą być całkowicie niezależne przez cały cykl życia produktu. Wymaga to zrównoważonego zestawu umiejętności, a także uwydatnia potrzebę posiadania członków zespołu o wszechstronnym profilu kompetencyjnym w kształcie litery T (szerokie podstawy z różnych aspektów IT + specjalizacja w co najmniej jednym aspekcie), zamiast specjalistów IT, którzy posiadają umiejętności tylko w zakresie np. testowania, analizy wymagań lub kodowania. Takie zespoły stają się miejscem rozwoju osobistego i wzrostu.

5. Ciągłe doskonalenie

Pełna odpowiedzialność oznacza również, że organizacje muszą stale dostosowywać się do zmieniających się okoliczności np. potrzeb klientów, zmian w prawie, pojawienia się nowych technologii. W kulturze DevOps duży nacisk kładzie się na ciągłe doskonalenie w celu minimalizacji marnotrawstwa, optymalizacji pod kątem szybkości, kosztów i łatwości dostarczania oraz ciągłego ulepszania oferowanych produktów/usług. Eksperymentowanie jest więc ważną czynnością, którą należy wdrożyć, a wypracowanie sposobu uczenia się na podstawie porażek jest niezbędne. Dobra zasada, którą należy się kierować w tym względzie, brzmi: jeśli coś boli, rób to częściej.

6. Zautomatyzuj wszystko, co możliwe

Aby przyjąć kulturę ciągłego doskonalenia i stworzyć organizację IT, która otrzymuje natychmiastowe informacje zwrotne od użytkowników końcowych lub klientów, wiele organizacji ma do wyeliminowania marnotrawstwa. Na szczęście w ostatnich latach można było osiągnąć ogromne postępy w rozwoju i operacjach IT w tym zakresie. Pomyślmy o automatyzacji nie tylko procesu rozwoju oprogramowania (continuous integration i continuous deployment), ale także całego krajobrazu infrastruktury poprzez budowę platform chmurowych opartych na kontenerach, które pozwalają na wersjonowanie infrastruktury i traktowanie jej jak kodu. Automatyzacja jest synonimem dążenia do odnowienia sposobu, w jaki zespół dostarcza swoje usługi.

Przeszkody we wdrażaniu DevOps

Współczesne, oparte o cyfryzację modele biznesowe napędzają zmiany transformacyjne w IT. Skutkuje to porzucaniem przestarzałego waterfallowego podejścia, ponieważ przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę, że stare praktyki muszą ustąpić miejsca nowemu podejściu, które wpisuje się w logikę działania cyfrowych produktów. Jednak zaadoptowanie koncepcji i zasad DevOps wymaga głębokiej zmiany kulturowej i organizacyjnej. Przejście od silosowych, kaskadowych systemów do przyjęcia praktyk Agile i Scrum w pierwszej kolejności, a DevOps w drugiej oznacza zmianę zachowań.

I chociaż praktyki DevOps są dobrze rozumiane i przyjmowane, to po dekadzie nadal wiele  organizacji ma problemy z rozszerzeniem DevOps poza kilka obszarów. Jedną z przyczyn, dla których DevOps często nie rozwija się dalej, jest fakt, że większość przedsiębiorstw jest zorganizowana w sposób, który tworzy niewłaściwe bodźce, a zespołom brakuje odpowiedzialności lub możliwości kontroli nad wynikami, które mają być osiągnięte. Dlatego fundamentem wdrażania DevOps jest stworzenia środowiska, które wspiera ciągłą integrację i ciągłe dostarczanie. A to będzie możliwe wówczas, gdy organizacja zrozumie i wdroży kulturę DevOps.  

Czym jest kultura DevOps?

Wdrożenie i pielęgnowanie kultury DevOps wymaga opracowania nowego podejścia do starych problemów. DevOps zakłada zmianę silosowego procesu, w którym programiści piszą kod aplikacji i przekazują zespołowi operacji, który wdraża i obsługuje aplikację. Podejście DevOps zakłada współpracę pomiędzy tymi dwoma działami przez cały cykl życia projektu. 

Aby zbliżyć te zespoły do siebie, konieczne są jednak istotne zmiany kulturowe. A DevOps to zmiana kultury organizacyjnej, która kładzie nacisk na ciągłe uczenie się i ciągłe doskonalenie, szczególnie poprzez autonomię zespołu, szybką informację zwrotną, wysoki poziom empatii i zaufania oraz współpracę między zespołami. 

99 proc. respondentów badania 2020 DevOps Trends Survey stwierdziło, że DevOps ma pozytywny wpływ na ich organizację. Zespoły, które w pełni wykorzystują praktyki DevOps, pracują mądrzej i szybciej, a także dostarczają swoim klientom lepszą jakość.

Do najważniejszych korzyści z wdrożenia kultury DevOps należy:

 • Szybsze wydawanie i mądrzejsza praca
 • Współpraca i zaufanie
 • Ciągłe zdobywanie wiedzy
 • Autonomia zespołów DevOps
 • Iteracja i automatyzacja
 • Informacja zwrotna
 • Lepsze zarządzanie nieplanowaną pracą 

Czym jest kultura DevOps? - przeczytaj więcej na blogu

3 kluczowe koncepcje DevOps

Nadrzędnym celem DevOps jest stworzenia środowiska programistycznego, które wspiera ciągłą integrację i ciągłe dostarczanie. Cel ten jest zawarty w ramach trzech kluczowych zasad DevOps w działaniu:

 1. Ciągła integracja / Continuous integration (CI)
 2. Ciągłe dostarczanie /  Continuous delivery (CD)
 3. Ciągłe monitorowanie / Continuous monitoring 

 

 1. Ciągła integracja
  Ciągła integracja ma miejsce wtedy, gdy wiele fragmentów kodu źródłowego i elementów rozwojowych łączy się, aby stworzyć gotowy fragment produktu. Każda część jest zazwyczaj projektowana przez konkretną osobę lub zespół w ramach sprintu, co jest ważnym ćwiczeniem w tym procesie.
 2. Ciągłe dostarczanie
  Ciągłe dostarczanie jest zarówno rozszerzeniem, jak i wynikiem ciągłej integracji. Jest to proces, w którym oprogramowanie jest możliwie maksymalnie automatycznie testowane (pod kątem nowej funkcjonalności, istniejących funkcjonalności, ale też wydajności czy bezpieczeństwa), aby umożliwić automatyczne wdrożenie na produkcję.
 3. Ciągłe monitorowanie
  Gdy aplikacja znajduje się na produkcji wymaga ona nieustannego monitorowania pod kątem błędów lub nieprawidłowego funkcjonowania (ale również anomalii, np. spadek ilości transakcji w porównaniu do podobnych okresów z przeszłości). Dzięki tej praktyce, zespół otrzymuje nieustannie informację zwrotną nt. swojej pracy, ale również jest w stanie potencjalnie wykryć problem zanim dostrzegą go użytkownicy końcowi (większa stabilność).

Najważniejsze praktyki DevOps

DevOps obejmuje szeroki zakres praktyk w całym cyklu życia aplikacji. Klienci zaczynają od jednej lub kilku z tych praktyk w swojej podróży do sukcesu DevOps.

Zarządzanie kodem źródłowym / Source Code Management)

Zespoły poszukują lepszych sposobów zarządzania zmianami w kodzie, testach danych testowych, infrastrukturze, konfiguracji itp. pomiędzy różnymi zespołami.

Agile Project & Portfolio Management  

Zespoły poszukują lepszego sposobu inicjowania, planowania, wykonywania, kontrolowania i zamykania pracy zespołu w celu osiągnięcia celów i spełnienia określonych kryteriów sukcesu w określonym czasie.

Ciągła integracja / Continuous Integration (CI)

Zespoły poszukują sposobów na zautomatyzowanie procesów budowania i testowania w celu konsekwentnej integracji kodu i ciągłego testowania, aby zminimalizować wysiłek manualny poświęcony na częste uruchamianie testów jednostkowych i integracyjnych.  

Ciągła integracja (CI) jest praktyką integrowania zmian w kodzie, który pochodzi od  od wielu autorów w jednym projekcie oprogramowania. Jest to podstawowa najlepsza praktyka DevOps, pozwalająca programistom na częste łączenie zmian w kodzie do centralnego repozytorium, gdzie następnie uruchamiane jest budowanie kodu i jego i testy. Zautomatyzowane narzędzia są używane do zapewnienia poprawności nowego kodu przed integracją.

System kontroli wersji kodu źródłowego (source code version control) jest podstawą procesu ciągłej integracji. System kontroli wersji jest również uzupełniony o inne kontrole, takie jak zautomatyzowane testy jakości kodu, narzędzia do sprawdzania stylu składni i inne.

Ciągłe dostarczanie / Continuous Delivery (CD)

Zespoły poszukują sposobów na zautomatyzowanie procesu budowania, testowania i pakowania, konfiguracji i wdrażania aplikacji do środowiska docelowego.

Ciągłe dostarczanie jest podejściem, w którym zespoły często i w przewidywalny sposób wypuszczają wysokiej jakości produkty z repozytorium kodu źródłowego na produkcję w sposób zautomatyzowany. To częste automatyczne wdrażanie nowych wersji aplikacji w środowisku produkcyjnym. Koncentruje organizację na budowaniu usprawnionego, zautomatyzowanego procesu wydawania oprogramowania. Sercem procesu wydawania oprogramowania jest iteracyjna pętla zwrotna. Pętla informacji zwrotnej koncentruje się na dostarczaniu oprogramowania do użytkownika końcowego tak szybko, jak to możliwe, wyciągnięciu wniosków z jego praktycznych doświadczeń, a następnie uwzględnieniu tych informacji przez zespół w kolejnym wydaniu.

Ciągła integracja i ciągłe dostarczanie jest kamieniem węgielnym praktyk DevOps, które opierają się na automatyzacji łączenia i wdrażania kodu. Tradycyjne metody rozwoju wymagają od inżynierów ręcznego aktualizowania zmian w bazie danych, z dodatkowymi ręcznymi kontrolami, aby zapewnić, że kod jest gotowy do wysłania na produkcję.

Wdrożenia są planowane z wielotygodniowymi lub wielomiesięcznymi opóźnieniami, aby iluzorycznie wyeliminować prawdopodobieństwo wystąpienia błędów lub incydentów. Praktyki DevOps eliminują te opóźnienia poprzez automatyzację funkcji integracji, testowania i wdrażania. Bardzo wydajne zespoły używają tych praktyk, aby zmniejszyć częstotliwość wdrażania z kilku miesięcy do wielu razy dziennie.

Przesuwanie bezpieczeństwa w lewo / Shift Left Security to the left

Zespoły poszukują sposobów na identyfikację luk w zabezpieczeniach w trakcie rozwoju aplikacji - a nie po jej wyprodukowaniu - wraz z informacjami umożliwiającymi podjęcie odpowiednich działań w celu umożliwienia deweloperowi usunięcia luk na wcześniejszym etapie cyklu życia, mają określone cele i spełniają określone kryteria sukcesu w określonym czasie.

Monitorowanie i informacja zwrotna / Monitoring and Feedback
Zespoły poszukują sposobów na wbudowanie monitorowania każdej wdrożonej wersji oraz wpływu zmian w aplikacji na wartość biznesową i doświadczenia użytkowników.

Korzyści ze stosowania DevOps w organizacjach

6 głównych wniosków z raportu DORA The Accelerate State of DevOps Report 2019 **:

1. Stopień wykorzystania DevOps nadal rośnie, szczególnie wśród firm określanych mianem elite performers. Odsetek organizacji  osiągających najlepsze wyniki wzrósł prawie trzykrotnie i  stanowią 20 proc. wszystkich zespołów.

2. Dostarczanie oprogramowania szybko, niezawodnie i bezpiecznie jest w samym sercu transformacji technologicznej i wydajności organizacyjnej. Szybkość, stabilność i dostępność oprogramowania przyczyniają się do wydajności organizacyjnej i zadowolenie klientów. Najlepsze organizacje dwukrotnie częściej osiągają lub przekraczają swoje cele związane z wydajnością organizacyjną.

3. Najlepsze strategie skalowania DevOps w organizacjach koncentrują się na rozwiązaniach strukturalnych, które budują społeczność. Osoby osiągające najlepsze wyniki preferują strategie, które tworzą społeczność zarówno na niskich, jak i wysokich szczeblach organizacji.

4. Chmura nadal stanowi czynnik wyróżniający dla najlepszych firm i napędza wysoką wydajność. Zespoły osiągające najwyższe wyniki 24 razy częściej realizowały wszystkie pięć możliwości chmury obliczeniowej niż zespoły ze słabymi wynikami.

5. Produktywność może napędzać poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i redukować wypalenie zawodowe, a organizacje mogą dokonywać inwestycji, aby ją wspierać. Aby poprawiać produktywność, organizacje mogą promować kulturę bezpieczeństwa psychologicznego i dokonywać mądrych inwestycji w automatyzację, zarządzanie wiedzą i redukcję długu technologicznego dzięki czemu pracownicy widzą szybko efekty swojej pracy oraz wzmacniane jest poczucie właścicielstwa za produkt lub usługę, które rozwijają.

6. Istnieje właściwy sposób obsługi procesu proces zatwierdzania zmian, który prowadzi do poprawy szybkości i stabilności oraz zmniejszenia wypalenia zawodowego. Trudne procesy zatwierdzania zmian takie jak Change Approval Boardu negatywnie wpływają na szybkość i stabilność. Z drugiej strony, posiadanie jasno zrozumiałych procesów wprowadzania zmian zwiększa szybkość i stabilność, a także redukuje wypalenie zawodowe.

Zarządzanie zmianą w erze DevOps  

Ortodoksyjne procesy zatwierdzania zmian sprawiają, że proces zarządzania zmianą jest nieefektywny. Firmy o takim podejściu są dziewięć razy bardziej narażone na wysoki poziom nieefektywności w procesie zarządzania zmianą niż firmy o niskim poziomie ortodoksyjnego zatwierdzania. Automatyzacja sprawia, że ludzie są bardziej przekonani do skuteczności swojego zarządzania zmianą. DevOps pokazuje, że można odpowiadać na potrzeby związane z bezpieczeństwem i compliance (np. PCI-DSS, EBA, ISO2001 czy RODO) w inny sposób modelując zarządzanie zmianą.

Firmy, których pracownicy uważają, że ich zarządzanie zmianą jest skuteczne, trzykrotnie częściej automatyzują testowanie i wdrażanie niż firmy, w których zaufanie do wyników zarządzania zmianą jest niskie. 

Firmy, które dają ludziom głos w procesie zarządzania zmianą, lepiej nią zarządzają. Firmy, które mają duże zaangażowanie pracowników w proces zarządzania zmianą, mają ponad pięciokrotnie większe szanse na wysoką skuteczność zarządzania zmianą niż firmy o niskim zaangażowaniu pracowników. 

Firmy, które najbardziej koncentrują się na automatyzacji, również najbardziej angażują swoich pracowników w proces zarządzania zmianą.

Firmy, w których proces zarządzania zmianą jest najbardziej obciążony w najmniejszym stopniu angażują swoich pracowników w proces zarządzania zmianą. 

Skuteczność zarządzania zmianą wzrasta wraz z rozwojem praktyk DevOps w organizacjach. Firmy o wysokim stopniu ewolucji są prawie trzykrotnie bardziej skłonne do posiadania wysoce skutecznego zarządzania zmianą niż firmy na niskim poziomie ewolucji DevOps. Najbardziej efektywne zarządzanie zmianą jest osiągane przez firmy, które kładą nacisk na:

 • Wysoki stopień automatyzacji testów i wdrożeń
 • Wysoki stopień zautomatyzowanego ograniczania ryzyka
 • Mniej sztywne i znacznie mniej manualne procesy zatwierdzania
 • Pisanie zmian w kodzie
 • Umożliwienie pracownikom większego zakresu wpływu na zarządzanie zmianą 
 • Procesy i kultura DevOps

Podsumowanie

- Każda dekada ma swoją własną modną metodologię. Chociaż wszystkie wydają się być lepsze, historia udowadnia, że są one nieefektywne. Jednakże, my widzimy ciągłe dowody na to, że DevOps dostarcza wartości i przez sześć kolejnych lat statystycznie zweryfikowaliśmy kluczowe możliwości i praktyki, które pomagają organizacjom poprawić rozwój i dostarczanie oprogramowania i dostarczania oprogramowania z wykorzystaniem metod DevOps. DevOps nie jest tylko trendem i w końcu stanie się standardowym sposobem tworzenia oprogramowania i operacji, oferując wszystkim lepszą jakość życia -  tak raport The Accelerate State of DevOps Report 2019 przeprowadzony przez DORA podsumowuje znaczenie DevOps.


Szkolenia i certyfikacje DevOps

Dzięki naszym szkoleniom:

 1. Zdobędziesz praktyczną wiedzę, którą od razu zastosujesz w pracy
 2. Poznasz osoby z podobnymi wyzwaniami, które mogą znać rozwiązania Twoich problemów
 3. Otrzymasz międzynarodowy certyfikat uznawany na całym świecie 

DevOps Fundamentals (PeopleCert)
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i zrozumienia zasad DevOps oraz zbudowanie praktycznych kompetencji w tym obszarze. Nacisk jest położony na kwestie związane z poprawą współpracy i komunikacji między rolami oraz poprawą kluczowych czynników sukcesu w strumieniu wartości.

Szkolenie DASA DevOps Fundamentals
Przy pomocy kluczowych pojęć i technik, wykorzystując rzeczywiste przykłady i studia przypadków, dyskusje i ćwiczenia zdobędziesz solidne podstawy podejścia DevOps. 

Szkolenie DevOps Experience
To dwudniowe połączenie warsztatu z grą symulacyjną The Phoenix Project. Poznasz teoretyczne aspekty DevOps'a i doświadczysz w jaki sposób DevOps może przyczynić się do poprawy współpracy i komunikacji w organizacji IT oraz pomiędzy IT a biznesem.

Szkolenie DevOps Leadership (PeopleCert)
Szkolenie przeznaczone dla osób zarządzających zespołami DevOps / SRE lub myślących o przewodzeniu zmianie kulturowej w organizacji w kierunku DevOps. 

Warsztat Przywództwo w DeVOps
Przywództwo w DevOps to okazja do pogłębionego zrozumienia istoty przywództwa w DevOps w wielu kontekstach i przełożenia jej na praktyczne umiejętności. 

Szkolenie SAFe DevOps
W trakcie szkolenia uczestnicy zrozumieją czym jest DevOps, jaką wartość przynosi organizacji oraz w ramach multidyscyplinarnego zespołu zaprojektują wspólnie proces ciągłego dostarczania dopasowany do kontekstu biznesowego własnej firmy. 
* - DevOps Agile Skills Association (DASA) to otwarta, globalna społeczność zajmująca się rozwojem umiejętności DevOps i Agile. DASA została założona w kwietniu 2016 roku i stała się szybko rozwijającym się globalnym ruchem DevOps zapewniającym globalną certyfikację w zakresie rozwoju kompetencji DevOps. DASA jest wspierana przez ponad 300 partnerów i 1000's przedsiębiorstw, które współpracują z DASA, aby napędzać ich podróże DevOps. Tylko w 2020 roku DASA certyfikowała ekspertów w 48 krajach.


** - Raport Accelerate State of DevOps opracowany przez DORA reprezentuje sześć lat badań i dane pochodzące od ponad 31 000 profesjonalistów z całego świata. Jest to największe i najdłużej prowadzone badanie tego typu, dostarczające niezależne spojrzenie na praktyki i możliwości, które napędzają wysoką wydajność. Wyniki pozwalają nam zrozumieć praktyki, które prowadzą do doskonałości w dostarczaniu technologii oraz wyników biznesowych. Raport z roku 2019 powstał w oparciu o głosy prawie 1 tys. osób z różnych branż na całym świecie.

Kategorie: DevOps

Nie zapomnij udostępnić tego postu

Wiedza i inspiracje prosto na Twój mail

Zostaw swój email, a będziemy regularnie informować Cię o nowych artykułach.

Spis treści