Wróć do wszystkich wpisów

13 min czytania

Jak wygląda ścieżka certyfikacji ITIL®4?

Conlea

Post image

Certyfikacja ITIL 4 zapewnia modułowe podejście do ITIL 4. Zbudowana jest z kompetencji skupionych na kluczowych aspektach praktyk ITIL.  Warstwowa struktura kwalifikacji oferuje uczestnikom szkoleń elastyczność związaną z różnymi obszarami ITIL

W schemacie certyfikacji ITIL 4 istnieją dwie ścieżki:

ITIL Managing Professional (ITIL MP) oraz ITIL Strategic Leader (ITIL SL). 

Składają się na nią cztery poziomy certyfikacji :

  • ITIL Foundation
  • ITIL Managing Professional
  • ITIL Strategic Leader
  • ITIL Master

ITIL 4 Foundation 

ITIL 4 Foundation opisuje najnowszą ramę zarządzania usługowego (service management framework). Zostały w niej zaadoptowane nowoczesne sposoby pracy, najlepsze praktyki zarządzania oraz wykorzystanie technologii cyfrowych.

Zdobycie certyfikatu ITIL 4 Foundation jest pierwszym krokiem, aby rozpocząć przygodę z ITIL. Szkolenie Foundation zostało zaprojektowane jako wprowadzenie do ITIL 4. Umożliwia spojrzenie na zarządzanie usługami IT poprzez kompleksowy model operacyjny tworzenia, dostarczania i ciągłego doskonalenia cyfrowych produktów.

Szkolenie służy jako materiał referencyjny dla praktyków w ich codziennej pracy oraz stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwoju zawodowego. Jego odbiorcami mogą być osoby z IT jak i z biznesu stawiające pierwsze kroki w zarządzaniu usługami. Skierowane jest również do doświadczonych profesjonalistów znających wcześniejsze wersje ITIL oraz korzystający z praktyk stosowanych w DevOps, Agile, Scrum czy PRINCE2. 
Egzamin z ITIL 4 Foundation można zdawać w języku polskim. 


ITIL4 Guiding Principles

Moduły z poziomu Intermediate zakończone szkoleniem ITIL 4 Managing Professional (ITIL MP).

W jego skład wchodzą następujące szkolenia:
ITIL 4 Specialist Create, Deliver and Support
ITIL 4 Specialist Drive Stakeholder Value
ITIL 4 Specialist High Velocity IT
ITIL 4 Strategist Direct Plan and Improve

Ten moduł dostarcza praktycznej i technicznej wiedzy jak prowadzić z sukcesem oparte o usługi IT zespoły i organizację pracy. Skierowany jest do praktyków IT pracujących w zespołach technologicznych i cyfrowych w różnych organizacjach.

Warunkiem wstępnym dla wszystkich szkoleń z tego modułu jest posiadanie certyfikatu szkolenia ITIL 4 Foundation. Możesz go zdobyć na szkoleniu ITIL 4 Foundation Home Office. Wystarczy że poświęcisz 2 godziny dziennie. 

Zobacz wideo, które szczegółowo opisuje zasady certyfikacji ITIL 4

ITIL 4 Specialist Create, Deliver and Support 

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów ITSM zarządzających działaniami związanymi z produktami i usługami cyfrowymi oraz dla osób odpowiedzialnych za realizację całościowych rozwiązań.

Moduł obejmuje działania związane z zarządzaniem usługami i stanowi rozwinięcie aktualnego zakresu praktyk ITIL o informacje związane z tworzeniem usług. Koncentruje się na integracji strumieni wartości i działań w celu tworzenia, dostarczania i wspierania produktów i usług IT oraz przedstawieniu wykorzystywanych w tym celu praktyk, metod i narzędzi. Moduł obejmuje także informacje dotyczące wydajności usług i umożliwia uczestnikom zrozumienie zagadnień związanych z jakością usług i metod jej poprawy. 

Czas trwania: 3 dni

ITIL 4 Specialist Drive Stakeholder Value

Moduł ten obejmuje wszystkie rodzaje zaangażowania i interakcji między usługodawcą a jego klientami, dostawcami i partnerami. Koncentruje się na kreowaniu wartości w oparciu o istniejący popyt za pośrednictwem usług IT. Moduł obejmuje kluczowe tematy takie jak projektowanie umów SLA, zarządzanie wieloma dostawcami, komunikacja, zarządzanie relacjami, projektowanie doświadczenia użytkownika (CX, UX), sporządzanie mapy podróży klienta. Skierowany jest do praktyków odpowiedzialnych za zarządzanie i integrację interesariuszy, którzy koncentrują się na podróży klienta (customer journey) oraz tych, którzy są odpowiedzialni za rozwijanie relacji z partnerami i dostawcami.

Czas trwania: 3 dni

Zobacz wywiad z Akshayem Anandem  z Axelosa - osobą odpowiedzialną za kształt ITIL 4

 

ITIL 4 Specialist High Velocity IT

Szkolenie przeznaczone  dla osób pracujących w zespołach Agile i DevOps, które koncentrują się na szybkim dostarczaniu rozwiązań IT. Ten moduł omawia sposoby w jaki organizacje i cyfrowe modele operacyjne funkcjonują w środowiskach o dużej prędkości. Będzie pomocny dla organizacji, które w swoim działaniu chcą wykorzystać metody sprawdzone przez firmy od początku działające w cyfrowym środowisku (digital native).

Moduł obejmuje wykorzystanie praktyk takich jak Agile i Lean oraz praktyk i rozwiązań takich jak chmura obliczeniowa i automatyzacja, koncentrując się na szybkiej dostawie produktów i usług w celu wykreowania największej wartości. Skierowany do menedżerów IT i praktyków zajmujących się usługami cyfrowymi lub projektami transformacji cyfrowej pracujących w środowiskach o dużej prędkości.

Czas trwania: 3 dni

ITIL 4 Strategist Direct Plan and Improve

Moduł ma na celu rozwinięcie praktycznych umiejętności wymaganych do stworzenia uczącej się i doskonalącej się organizacji IT z jasno określoną strategią rozwoju. Obejmuje zagadnienia związane z wpływem i oddziaływaniem metodologii Agile i Lean oraz sposoby wykorzystania tych strategii na potrzeby organizacji.

Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne i strategiczne metody umożliwiające planowanie i realizację ciągłego doskonalenia usług przy zachowaniu niezbędnej elastyczności.

Szkolenie zostało opracowane z myślą o menedżerach wszystkich szczebli odpowiedzialnych za kształtowanie kierunków i strategii rozwoju nieustannie doskonalących się zespołów. Szkolenie składa się z elementów praktycznych i strategicznych.

Ten moduł jest uniwersalny i stanowi jednocześnie element dwóch ścieżek: ITIL 4 Managing Professional oraz ITIL 4 Strategic Leader.

Po otrzymaniu tytułu ITIL 4 Managing Professional uczestnik szkolenia musi ukończyć tylko moduł ITIL 4 Leader: Digital and IT Strategy, aby zdobyć tytuł ITIL 4 Strategic Leader.

Czas trwania: 3 dni

schemat-certyfikacji-itil4

Moduł z poziomu Intermediate zakończony szkoleniem ITIL Strategic Leader (ITIL SL)

Moduł ITIL 4 Strategic Leader (SL) omawia wartość ITIL nie tylko dla operacji IT, ale dla wszystkich usług cyfrowych. Uzyskując tytuł ITIL 4 Strategic Leader dobrze zrozumiesz w jaki sposób IT wpływa na strategią biznesową organizacji.

W jego skład wchodzą następujące szkolenia:

ITIL 4 Strategist Direct Plan and Improve (moduł omówiony powyżej)

ITIL 4 Leader Digital & IT Strategy

ITIL 4 Leader Digital & IT Strategy

Moduł poświęcony jest dopasowaniu cyfrowej strategii biznesowej do strategii IT. Omawia również  w jaki sposób innowacje i wynalazki wywołane nowymi technologiami wpływają na organizacje w różnych branżach i z jaką spotykają się reakcją managerów.

Tempo ewolucji w cyfrowym świecie nigdy nie było tak szybkie. Dlatego jeśli organizacje chcą dostarczać klientom wartość i wyprzedzać rynkową konkurencję muszą zachowywać się elastyczne i reagować na zmiany w nieustannie zmieniającym się środowisku. 

Dzięki temu modułowi zyskasz nową perspektywę i przeniesiesz dyskusję wokół koncepcji ITIL na strategiczny poziom wśród liderów biznesu. Moduł pomoże tworzyć i wdrażać skuteczne strategie IT, które poradzą sobie z realnymi wyzwaniami i będą źródłem sukcesu.

Przystąpienie do modułu wymaga ukończenia szkolenia ITIL 4 Foundation. Akceptowany jest również certyfikat ukończenia szkolenia ITIL 4 Managing Professional Transition.  Ponadto moduły ITIL 4 Leader wymagają co najmniej trzyletniego doświadczenia w zarządzaniu IT.

Certyfikacja dla osób, które nie dokończyły ścieżki ITIL v3

Szkolenie pomostowe ITIL 4 Managing Professional Transition skierowane jest do osób, które już posiadają tytuł ITIL v3 Expert i chcą sprawnie przejść do certyfikacji w ITIL 4, bądź posiadają co najmniej 17 punktów ITIL zdobytych w ramach certyfikacji ITIL v3. Od 2022 roku nie ma już bowiem możliwości dokończenia ścieżki ITIL v3 z uwagi na wycofanie owej wersji na rzecz najnowszej aktualizacji ITIL4.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu MPT?

itil-managing-professional-transition

W tradycyjnym podejściu na ukończenie ścieżki ITIL v3 potrzebne było 14 dni szkoleń i 5 egzaminów. W przypadku ITIL 4 Managing Professional Transition szkolenie trwa tylko 5 dni i kończy się jednym egzaminem. Dowiedz się więcej tutaj→

ITIL 4 Specialist: Acquiring & Managing Cloud Services

ITIL 4 Specialist: Acquiring & Managing Cloud Services  ma na celu kompleksowe zapoznanie uczestników z koncepcją „cloud services user journey”, która łączy w sobie kluczowe zasady ITIL w odniesieniu do usług chmurowych – zasady przewodnie i cały łańcuch wartości usług. Szkolenie daje praktyczną wiedzę na temat tego, jak technologie oparte na rozwiązaniach chmurowych wspierają szerszą strategię i funkcje biznesowe, niezależnie od sektora czy branży. Podczas szkolenia uczestnicy dowiadują się jakie korzyści może przynieść firmie chmura i uczą się korzystać z jej możliwości, aby zapewnić maksymalną efektywność realizacji korzyści w całym cyklu życia usługi. Szkolenie ITIL Foundation uczy jak przeprowadzić kompleksową ocenę dostępnych rozwiązań chmurowych oraz jak optymalizować te rozwiązania już po ich wdrożeniu. ITIL 4 Specialist: Acquiring & Managing Cloud Services z egzaminem ITIL 4 to szkolenie kierowane do osób, które chcą nauczyć się analizować dostępne rozwiązania chmurowe i wynikające z nich potencjalne korzyści. Zaprojektowane jest ono dla architektów zajmujących się rozwiązaniami chmurowymi, menedżerów ds. zakupów, menedżerów produktu, a także osób chcących rozwijać swoją wiedzę w zakresie zarządzania usługami zgodnie z zasadami ITIL 4.

ITIL 4 Specialist: Sustainability in Digital & IT

Szkolenie  ITIL 4 Specialist: Sustainability in Digital & IT to propozycja dla osób, które chcą rozwijać swoją wiedzę z zakresu taktyk i operacji cyfrowych i IT, skupiając się jednocześnie na praktykach i zasadach ITIL.

Podczas szkolenia uczestnicy uczą się używać zasad ITIL, aby dostarczyć jak największą wartość dodaną usług cyfrowych w zakresie zrównoważonego rozwoju; dowiadują się też, czym tak naprawdę jest zrównoważony rozwój. Szkolenie IT online umożliwia poznanie niestabilnych, niepewnych, złożonych i niejednoznacznych wyzwań rynkowych (znanych jako VUCA), a przy tym uczy, jak tworzyć skuteczne strategie reagowania na nie. Ponadto po zdaniu egzaminu ITIL 4 uczestnicy mają kompetencje niezbędne do wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w kluczowych obszarach biznesowych i są w stanie włączyć zrównoważone produkty i usługi cyfrowe. Eksperci Conlea przeprowadzają przez wszystkie kroki wymagane do wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju i pokazują jak mierzyć sukces. 

Następnym krokiem jest zdobycie certyfikatu ITIL 4 Managing Professional - najwyższego z obecnie dostępnych w ramach certyfikacji ITIL 4. 

Przeczytaj także:

Czym jest ITIL? Wszystko o zarządzaniu usługami IT - ITIL jest najpopularniejszym na świecie zbiorem praktyk do zarządzania usługami IT.  Najnowsza aktualizacja ITIL 4 zawiera w sobie zalety poprzednich wersji, jednocześnie odpowiadając na wyzwania związane z rewolucją cyfrową. Miliony specjalistów IT na całym świecie rozwijają swoją karierę dzięki systemowi certyfikacji ITIL.

Kategorie: ITIL

Nie zapomnij udostępnić tego postu

Wiedza i inspiracje prosto na Twój mail

Zostaw swój email, a będziemy regularnie informować Cię o nowych artykułach.

Spis treści