Wróć do wszystkich wpisów

5 min czytania

Od sztywnych ram pracy do wolności wyboru wg Eli Bondy

Conlea

Post image

W ostatnich latach rewolucja w sferze pracy zdalnej i nowych modeli zarządzania firmami nabrała ogromnej prędkości. Wystąpienie Eli Bondy, Head of DEI & Productivity @ NatWest Group Polska, na konferencji IT Manager of Tomorrow, dostarczyło uczestnikom wydarzenia inspirujących refleksji na temat przemian, jakie zaszły w NatWest Group. Ela Bonda podzieliła się z nami drogą, jaką przeszła organizacja od momentu próby wprowadzenia pracy zdalnej, aż do obecnego modelu hybrydowego, opartego na elastycznym podejściu i wsłuchiwaniu się w potrzeby pracowników.

Przesłanie Eli Bondy można sprowadzić do kilku kluczowych elementów, które warto wziąć pod uwagę, tworząc przestrzeń pracy przyszłości:

Praca zdalna – początek transformacji: wprowadzenie pracy zdalnej może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli firma wcześniej nie miała doświadczenia w takim modelu pracy. Warto jednak zacząć od małych kroków – próby pracy zdalnej na jeden dzień w tygodniu czy dwa. To pozwoli pracownikom dostosować się do nowego rytmu, a jednocześnie pozwoli firmie zbadać, jakie korzyści i wyzwania niesie ze sobą ten model.

Przejście przez kryzys – pandemia jako katalizator: pandemia COVID-19 była dla wielu firm przymusowym eksperymentem z pracą zdalną. Firmy, które wcześniej przygotowywały się do elastycznych form pracy, znacznie łatwiej przystosowały się do nowej rzeczywistości. Dzięki wcześniejszym krokom, jakie podjęły, były w stanie zachować ciągłość działania w trudnych warunkach.

Kultura organizacyjna – od hierarchii do empowermentu: przejście od hierarchicznej kultury organizacyjnej do modelu opartego na współpracy, otwartości i empowermentu jest procesem długotrwałym, ale niezwykle wartościowym. Pozwala on pracownikom czuć się bardziej zaangażowanymi w życie firmy, zwiększa kreatywność i zdolność do podejmowania decyzji na różnych poziomach organizacji.

Wsłuchiwanie się w potrzeby pracowników – różnorodność i elastyczność: Każdy pracownik ma swoje unikalne potrzeby i preferencje. Ważne jest, aby dążyć do elastycznych modeli pracy, które uwzględniają różnorodność pracowników. To może oznaczać nie tylko pracę zdalną, ale także niestandardowe godziny pracy czy inne dostosowania.

Komunikacja – klucz do sukcesu: Ewentualne zmiany w organizacji muszą być odpowiednio komunikowane. Informowanie pracowników o zmianach, przedstawienie zalet i celów tych zmian oraz dawanie im przestrzeni do wyrażania opinii i zadawania pytań pozwala na lepsze zrozumienie i zaakceptowanie nowych rozwiązań.

Ergonomia i zdrowie psychiczne: W dobie pracy zdalnej niezmiernie ważne jest dbanie o ergonomiczne warunki pracy oraz zdrowie psychiczne pracowników. Pracownicy powinni mieć dostęp do odpowiedniego sprzętu i narzędzi oraz zachęcenie do dbania o równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Wspólne chwile – lunch jako okazja do integracji: Praca zdalna nie powinna wykluczać momentów integracji i wspólnych spotkań. Organizowanie okazji do rozmów czy wspólnego posiłku może pomóc w budowaniu relacji między pracownikami i stworzeniu atmosfery wspólnoty.

Wzajemne wsparcie i zaufanie: Współpraca oparta na zaufaniu, otwartości i gotowości do pomocy jest kluczowa. Pracownicy powinni wiedzieć, że mogą liczyć na wsparcie kolegów z zespołu czy przełożonych w razie potrzeby, co zwiększa efektywność pracy i poczucie przynależności do grupy.

Pamiętaj o pasjach pracowników: Znajomość pasji pracowników może być cennym źródłem inspiracji w pracy. Wspieranie pracowników w rozwijaniu ich pasji przekłada się na większe zaangażowanie, kreatywność i wydajność.

Błąd jako element nauki: Akceptowanie błędów jako części procesu pozwala na ciągłą poprawę i doskonalenie. Dzięki błędom uczymy się, jak działać lepiej i unikać podobnych sytuacji w przyszłości.

Wnioski wyciągnięte z wystąpienia Eli Bondy są bezcenne w kontekście tworzenia przestrzeni pracy przyszłości. Model pracy zdalnej, elastyczność, otwartość na potrzeby pracowników, rozwijanie kultury organizacyjnej opartej na współpracy i zaufaniu oraz dbanie o zdrowie psychiczne to kluczowe aspekty, które pomagają firmom stworzyć środowisko, w którym pracownicy mogą osiągać wyższe poziomy satysfakcji i efektywności. Przesłanie Eli Bondy jest inspirującym przypomnieniem, że przyszłość pracy już trwa i warto ją kształtować w oparciu o wartości, które naprawdę się liczą.

ITMT

 

Nie zapomnij udostępnić tego postu

Wiedza i inspiracje prosto na Twój mail

Zostaw swój email, a będziemy regularnie informować Cię o nowych artykułach.

Spis treści