Wróć do wszystkich wpisów

5 min czytania

Osiągnij optymalne wyniki dzięki strategicznemu projektowaniu

Conlea

Post image

W erze dynamicznych rynków, nieustannie ewoluujących technologii i wzrastającej konkurencji, organizacje muszą być gotowe na nieprzewidywalność. Stałe zmiany i niespodzianki stają się normą, a przewidywanie przyszłości staje się coraz trudniejsze. W takim kontekście biznesowym, zasada SAFe, znana jako "Assume Variability; Preserve Options," nabiera szczególnego znaczenia. To podejście jest fundamentem skutecznego zarządzania organizacją, pozwalając na elastyczne reagowanie na zmieniające się okoliczności. W tym artykule zajmiemy się szczegółowym omówieniem tej zasady i wyjaśnimy, dlaczego stanowi ona klucz do osiągnięcia sukcesu w dzisiejszym nieustannie zmieniającym się świecie biznesu.

Wprowadzenie do zasady Assume Variability: Preserve Options

Zasada "Assume Variability; Preserve Options" w SAFe to jedna z fundamentalnych zasad, która kieruje organizacjami w skali Agile. Ta zasada ma na celu pomóc organizacjom dostosować się do zmieniających się okoliczności, minimalizując ryzyko i umożliwiając elastyczne podejście do podejmowania decyzji. Aby zrozumieć, dlaczego jest to tak istotne, przyjrzyjmy się bliżej obu jej składnikom.

Pierwsza zasada SAFe

Zakładaj Zmienność (Assume Variability)

Pierwszy element tej zasady mówi nam, że organizacje powinny zakładać, że zmienność jest czymś naturalnym i nieuniknionym w biznesie. Oznacza to, że nie można polegać na stałych i niezmienionych założeniach ani oczekiwać, że wszystko będzie działać zgodnie z planem. W rzeczywistości zmienność może pojawić się w każdym aspekcie projektu, produktu lub inicjatywy.

Dlaczego to jest ważne?

Zakładając zmienność, organizacje przygotowują się psychicznie na niestabilność i niespodziewane wyzwania. Pozwala to na bardziej elastyczne i adaptacyjne podejście do zarządzania. W przeciwnym razie organizacje, które zakładają, że wszystko będzie działać zgodnie z planem, mogą być zaskoczone i zdezorientowane, gdy pojawią się niespodziewane trudności.

Jak to osiągnąć?

Aby wprowadzić tę zasadę w życie, organizacje muszą przyjąć kulturę, która promuje otwarcie na zmiany i innowacje. Oznacza to również, że decydenci muszą być gotowi na ciągłe monitorowanie sytuacji i dostosowywanie się do nowych okoliczności. Kluczowe jest także zachowanie elastyczności w podejmowaniu decyzji i reagowanie na bieżące wyzwania.

Druga zasada SAFe

Zachowuj Opcje (Preserve Options)

Druga część zasady "Preserve Options" skupia się na potrzebie zachowania jak największej liczby opcji i alternatyw. Oznacza to, że organizacje powinny unikać zbytniego skupiania się na jednym konkretnym planie lub podejściu, które mogłoby je ograniczyć.

Dlaczego to jest ważne?

Zachowanie opcji daje organizacjom większą swobodę działania i zdolność do dostosowania się do zmieniających się okoliczności. Gdy organizacja ma wiele różnych opcji do wyboru, może lepiej reagować na zmiany rynkowe, konkurencyjne i technologiczne. Oznacza to, że organizacje nie są tak podatne na ryzyko związanego z jednym konkretnym scenariuszem.

Czym jest SAFe?

Jak to osiągnąć?

Aby zachować opcje, organizacje muszą być gotowe do eksperymentowania, badania różnych ścieżek rozwoju i analizy różnych scenariuszy. Mogą to robić poprzez prototypowanie, testowanie koncepcji oraz analizę wpływu różnych decyzji na długoterminową strategię. Ważne jest także budowanie sieci partnerów i dostawców, którzy mogą dostarczyć różnorodne rozwiązania.

Zasada SAFe "Assume Variability; Preserve Options" jest kluczowym elementem zwinnego zarządzania organizacją w środowisku biznesowym, które cechuje się dużą zmiennością i niepewnością. Zakładanie zmienności i zachowanie opcji pozwalają organizacjom na lepsze zarządzanie ryzykiem i wykorzystywanie szans, które pojawiają się w dynamicznym otoczeniu rynkowym. To podejście staje się nieodzownym narzędziem w arsenale strategicznym organizacji, które dążą do osiągnięcia sukcesu i trwałej konkurencyjności w erze niepewności i zmienności. Dlatego wartością dodaną zasady "Assume Variability; Preserve Options" jest zdolność organizacji do elastycznego przystosowywania się do nieustannie zmieniających się realiów biznesowych.

Webinar Conlea

Kategorie: SAFe

Nie zapomnij udostępnić tego postu

Wiedza i inspiracje prosto na Twój mail

Zostaw swój email, a będziemy regularnie informować Cię o nowych artykułach.

Spis treści