Wróć do wszystkich wpisów

17 min czytania

Dlaczego od chmury nie ma ucieczki?

Conlea

Post image

W 2020 roku rozwiązania cloud computing potwierdziły swoją wartość zapewniając bezpieczeństwo i skalowalność w trakcie bezprecedensowego zapotrzebowania na usługi online. Pandemia i jej późniejsze skutki biznesowe pokazują jak wiele korzyści płynie z usług w chmurze. Zapotrzebowanie i popularność szkoleń z cloud computing potwierdzają potrzebę cyfrowej transformacji organizacji na całym świecie.

Gwałtowny wzrost osób pracujących z domu, udział w wideokonferencjach, potężny wzrost zapotrzebowania na usługi online i utrzymywanie ciągłości działania organizacji było możliwe dzięki dostępności rozwiązań cloud computing. Elastyczne rozwiązania, brak kosztów i opłat z góry oraz bogata oferta usług w chmurze to główne argumenty na rzecz migracji do chmury. Chmura stała się istotną częścią biznesu i jest kluczem do wzrostu organizacji. - Pandemia potwierdziła wartość chmury - powiedział Sid Nag, wiceprezes ds. badań w firmie Gartner.

Możliwość wykorzystania skalowalnych modeli chmury na żądanie w celu osiągnięcia efektywności kosztowej i ciągłości biznesowej stanowi dla organizacji impuls do szybkiego przyspieszenia planów cyfrowej transformacji biznesowej. Zwiększone wykorzystanie usług chmury publicznej wzmocniło teraz przyjęcie chmury jako 'nowej normy' bardziej niż kiedykolwiek.
Sid NagGartner

Gartner przewiduje, że wydatki użytkowników końcowych na usługi chmury publicznej na całym świecie wzrosną w skali roku o 18,4 proc. w 2021 roku i osiągną wartość 304,9 mld dolarów.  W 2024 roku chmura będzie stanowić 14,2 proc. globalnego rynku wydatków na IT w przedsiębiorstwach, w porównaniu z 9,1 proc.  w 2020 roku. Od 2010 roku globalna branża usług w chmurze rosła z roku na rok, osiągając wzrost o ponad 380 proc. w ciągu dekady. W 2020 roku 50 proc. danych korporacyjnych było przechowywanych w chmurze.

7 zadań, które powinny zostać przeniesione do chmury teraz

Jednak cloud computing to coś więcej niż tylko wydajne rozwiązanie do przechowywania danych. To platforma do generowania innowacyjnych rozwiązań, wspierająca firmy w adaptacji do potrzeb rynku. 92 proc. organizacji jest już przynajmniej w pewnym stopniu w chmurze. I chociaż chmura stanowi podstawę działania wielu zaawansowanych cyfrowo organizacji, nadal wiele firm boryka się z optymalnym wykorzystaniem tego narzędzia. Tylko 30 proc. firm na świecie ma udokumentowaną strategię cloud, chociaż dla wielu CIO jest to priorytet.

W świecie po pandemii istnieje możliwość przeniesienia kluczowych obciążeń do chmury ze względu na korzyści jakie oferuje ona dzisiaj oraz w celu przygotowania się na kolejne zakłócenia czy kryzysy. - Adopcja chmury będzie nadal przyspieszać, ponieważ kluczowe obciążenia robocze są potrzebne do obsługi pracowników zdalnych i utrzymania operacji w centrach danych. - uważa Ed Anderson, VP analityk z Gartnera. 

Gartner w raporcie 7 Workloads That Should Be Moved to Cloud Right Now dowodzi, że organizacje powinny nadać priorytet środowiskom chmury publicznej w celu obsługi krytycznych obciążeń. W szczególności siedem kluczowych obciążeń powinno zostać przeniesione do chmury już teraz.

 1. Mobilność

Urządzenia i aplikacje mobilne, w tym dostęp do kluczowych usług i danych organizacji, są niezbędne do pracy zdalnej. Zmienność popytu związana z usługami mobilnymi jest dobrze dopasowana do adaptującego się modelu operacyjnego chmury, co sprawia, że chmura jest idealnym zapleczem do wspierania rozwiązań mobilnych.

 1. Współpraca i zarządzanie treścią

Microsoft 365, iWork i Google Workspace to tylko trzy przykłady aplikacji dla przedsiębiorstw, które ułatwiają współpracę. Sukces tych aplikacji świadczy o tym, jak dobrze sprawdza się współpraca oparta na chmurze ze względu na jej szerokie zastosowanie w większości organizacji. Współpraca oparta na chmurze umożliwia również bardziej zdalny dostęp i spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

 1. Wideokonferencje

Dla pracowników zdalnych na całym świecie wideokonferencje są jednym z najważniejszych narzędzi. W wyniku pandemii koronawirusa zapotrzebowanie na technologię do wideokonferencji podwoiło się, a na niektórych rynkach nawet potroiło. Potężne zapotrzebowanie na przepustowość sieci sprawia, że dostawcy usług w chmurze o dużej skali są przygotowani do dostarczania niezawodnych rozwiązań.

New call-to-action

 1. Wirtualne desktopy i zdalne zarządzanie stacjami roboczymi

Rozwiązanie wirtualnego desktopu to narzędzie wykorzystywane przez administratorów IT do oddzielenia fizycznego systemu desktopów, w tym laptopów, od środowiska desktopowego i aplikacji używanych przez użytkowników. Jest to w rzeczywistości jeden z najważniejszych aspektów umożliwiających pracę zdalną.  Pracownicy mogą mieć dostęp do swoich aplikacji i dokumentów oraz pozostawać w kontakcie z dowolnego miejsca.

 1. Aplikacje skalowalne

Aplikacje skalowalne to takie, które korzystają z dodawania dodatkowych zasobów obliczeniowych w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania. Zapotrzebowanie na aplikacje skalowalne zainspirowało organizacje do migracji aplikacji z centrów danych do platform chmurowych. Sukces wielkoskalowych środowisk chmurowych stworzył wiarygodne uzasadnienie biznesowe dla platform chmurowych.

 1. Odzyskiwanie danych po awarii

Gartner przewiduje, że do 2023 roku 50 proc. organizacji zwiększy swoje budżety na oparte na chmurze rozwiązania do odzyskiwania danych po awarii (disaster recovery, DR). Wiele rozwiązań i podejść do wspierania usług DR w chmurze tworzy nie tylko popyt ze strony klientów, ale także wiele opcji dla dostawców. 

 1. Rozwiązania ciągłości biznesowej

Ciągłość biznesowa sprawia, że procesy biznesowe funkcjonują przed, w trakcie i po kryzysie. Według badania Gartnera z 2020 r., tylko 12 proc. respondentów stwierdziło, że w wyniku pandemii ich działalność biznesowa jest kontynuowana w normalny sposób. Nadmiarowość w środowisku operacyjnym chmury oznacza, że chmura jest z natury odporna i oferuje gwarancję dostępności większą niż te, które może zapewnić większość prywatnych centrów danych.

Certyfikaty z cloud computing najwyżej opłacane

77 proc. certyfikowanych specjalistów IT posiada więcej niż jeden certyfikat.  Patrząc w przyszłość, wielu specjalistów IT planuje nabyć więcej umiejętności związanych z chmurą głównie dlatego, że organizacje przyspieszyły przyjmowanie i wdrażanie technologii chmury. Dlatego nie jest zaskoczeniem, że trzy certyfikaty związane z cloud computing AWS znalazły się w pierwszej piątce najczęściej poszukiwanych certyfikatów IT w 2020 roku. - wynika z badania Global Knowledge IT Skills and Salary Report 2020.

10 certyfikatów, które zamierzają zdobyć specjaliści IT

 1. AWS Certified Solutions Architect – Associate
 2. CISSP – Certified Information Systems Security Professional
 3. AWS Certified Solutions Architect – Professional
 4. CCNP Routing and Switching
 5. AWS Certified Cloud Practitioner
 6. CISM – Certified Information Security Manager
 7. Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert
 8. Microsoft Certified: Azure Administrator Associate
 9. CRISC – Certified in Risk and Information Systems Control
 10. AWS Certified Security – Specialty

Nie zapominajmy także o certyfikacji CCC Cloud Technology Associate, która umożliwia specjalistom IT pracę w środowisku chmurowym i wykazanie się znajomością kluczowych pojęć związanych z cloud computing. Jest to dokonały pierwszy krok w kierunku kariery w wirtualizacji. Szkolenia, które uzupełniają kompetencje w zakresie chmury i bezpieczeństwa cybernetycznego wiążą się z najwyższymi wynagrodzeniami w branży IT na całym świecie. Najwyższe  wynagrodzenie gwarantują certyfikaty ISACA, (ISC)2, AWS i Google Cloud. Umiejętności związane z chmurą i bezpieczeństwem IT są również najbardziej poszukiwane, ponieważ managerowie IT wciąż rekrutują w tych obszarach. Prawie 80 proc. działów IT boryka się z krytycznymi brakami umiejętności, co skutkuje utratą produktywności, a więc także mniejszymi przychodami.

Najbliższe szkolenia CCC Cloud Technology Associate →  

Głównym obszarem zainteresowania w dziedzinie technologii jest Microsoft. Globalnie, ponad połowa managerów IT deklarowała, że w 2020 roku ich organizacja zainwestuje w technologie firmy Microsoft. To już drugi rok z rzędu, kiedy Microsoft znajduje się na szczycie listy.  AWS i Cisco są również podstawowymi technologiami dla ponad 30 proc.  organizacji.

Szkolenia z cloud computing i bezpieczeństwa cybernetycznego należą do piątki najlepiej płatnych certyfikatów w USA i Kanadzie. Google Certified Professional Cloud Architect i ISACA Certified Information Security Manager (CISM) zajmują pierwsze i drugie miejsce już drugi rok z rzędu.

Managerowie stawiają na szkolenia z zakresu cloud computing

Na rozwoju jakich kompetencji zależy polskim managerom IT? Najwięcej wskazań - 18 proc. - dotyczy  wiedzy o praktycznym zastosowaniu chmury, rozwiązań SaaS i systemów rozproszonych jako najbardziej pożądanej przez organizacje IT kompetencji w ciągu najbliższych 2 lat - wynika  z raportu Manager IT w 2020 fundacji Let’s Manage IT (LMIT). Respondentami było 228 managerów zarządzający średnimi i dużymi zespołami IT z kilkunastoletnim doświadczeniem w dużych i globalnych organizacjach.

Managerowie IT wiedzą, że od chmury nie ma ucieczki i według nich to właśnie kompetencje z tego obszaru będą najbardziej poszukiwanymi na rynku. Osoby biorące udział w badaniu już teraz aktywnie zdobywają wiedzę w tym zakresie. 22 proc.  wskazało, że właśnie w tym obszarze zdobywali wiedzę w 2020 roku. - W odpowiedziach na pytanie o kompetencje, których będziemy poszukiwali w ciągu najbliższych 2 lat widać jak na dłoni zmianę która zaszła. 2-3 lata temu wszyscy mówili o znaczeniu danych, Big Data, mobile, Agile. -  mówi Paweł Leżański, CTO w Ringier Axel Springer Media AG - Teraz dominuje cloud, który stał się dzisiaj najważniejszym narzędziem transformacji. Już nie da się od tego uciekać i nie zajmować stanowiska, zasłaniając się regulacjami albo systemami legacy. Jako organizacje mamy dwa wyjścia - albo wskoczymy do tego pociągu, albo na dłuuuugo zostaniemy na peronie... Każda organizacja ma wybór i teraz jest czas na podjęcie decyzji.

Kolejnym obszarem, ściśle związanym z cloud, jest cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności. Nasilenie zagrożeń i wzrost liczby ataków w czasie pandemii z jednej strony, oraz zmiany przepisów z drugiej, sprawiają, że kwestie związane z cyber security będą coraz częściej stanowiły stały element projektów IT.

Raport IT Manager 2020

Trendy w chmurze w 2021 wg dyrektorów IT

200 CIO z Ameryki Północnej zapytano o wpływ pandemii COVID-19 na podejście ich organizacji do chmury i transformacji cyfrowej. Z udzielonych odpowiedzi wyłania się sześć trendów, które będą definiować wykorzystanie chmury w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W pierwszych czterech trendach widać wpływ pandemii na firmy. Wiele organizacji dostosowało się do nowej rzeczywistości i zdołało przetrwać, a nawet funkcjonować z sukcesem przekształcając sposób pracy i świadczenia usług. Dwa ostatnie trendy dotyczą samej adaptacji, tak w wymiarze  organizacyjnym  jak i technologicznym.

Trend 1: Era Modernizacji

Pierwsza chmura publiczna została uruchomiona przez Amazon Web Services w 2006 roku; wkrótce pojawiły się inne rozwiązania takie jak Microsoft Azure, Google Cloud Platform i Alibaba Cloud. Z biegiem czasu zaobserwowaliśmy 3 epoki chmury. 

Era 1: Dostosowanie oparte o IT. Pierwotnie chmura była skoncentrowana na technologii, nastawiona na oszczędność kosztów i próby wyjścia z centrum danych.  Ale chmura to nie tylko technologia. To także ludzie i kultura, a działy IT zmagały się z tą koncepcją.

Era 2: Eksperyment w biznesie. Ostatnio obserwujemy wzrost eksperymentów biznesowych. To właśnie tam działy firmy starają się adoptować usługi w chmurze bezpośrednio do swoich linii biznesowych. Takie przypadki często dotyczą zwiększenia elastyczności i przychodów lub uruchomienia nowych usług na rynku.

Era 3: Modernizacja przedsiębiorstwa.  Pandemia COVID-19 przyspieszyła przejście w trzecią erę, w której połączenie działań skoncentrowanych na kosztach i napędzanych przez IT otworzy drzwi do modernizacji na większą skalę w całym przedsiębiorstwie. Udane transformacje pojawią się, gdy biznes będzie współpracował z działem IT w celu ich realizacji. Chodzi o to, aby transformacja biznesowa i techniczna następowały po sobie w skali całego przedsiębiorstwa.

Trend 2: Transformacja oparta na ciągłości działania

W przeszłości bodźcem do transformacji cyfrowej była oszczędność kosztów lub zwiększenie zwinności działania. Pandemia przyspieszyła modernizację i innowacje skłaniając organizacje do uświadomienia sobie jak wiele zmian umożliwia technologia. Stała się ona katalizatorem dla trzeciego rodzaju argumentów: transformacji opartej na ciągłości. Oznacza to, że organizacje będą skupiać się na redukcji ryzyka operacyjnego usuwając fizyczne centra danych, sprzętu i ludzi z ich cyfrowych łańcuchów dostaw. Firmy z infrastrukturą on-premise potrzebowały tygodni, aby przestawić się na model pracy zdalnej.  Korzystający z infrastruktury w chmurze dokonały tego przejścia w ciągu godzin lub dni. Reagowanie na kryzysy znajdzie się teraz znacznie wyżej na liście priorytetów niż kiedykolwiek wcześniej. 30 proc. CIO stwierdziło, że pandemia przyspieszyła plany transformacji cyfrowej w ich organizacji. 

Trend 3: Odporność na awarie następnego poziomu

Internetowe zakupy odzieży, posiłków czy artykułów AGD były uważane bardziej za luksus niż za potrzebę. Błyskawiczne działania podjęte w reakcji na pandemię dowiodły, że jeszcze większe zakłócenia nastąpiłyby, gdyby nie zdolność firm do zdalnego działania z dużą prędkością, przy jednoczesnym utrzymaniu ich łańcuchów dostaw typu end-to-end. Znaczenie technologii cyfrowych dla społeczeństwa dramatycznie wzrosło i podobnie jak inne narzędzia, na których polegamy na co dzień, wymagają one wysokiego stopnia bezpieczeństwa i odporności. Jest to prawdą nawet wtedy - a zwłaszcza wtedy - gdy usługi te muszą być szybko skalowane i wykorzystywane do świadczenia usług, które mogą ratować życie, np. dostawy żywności. Poleganie na cyfrowej obsłudze konsumenta nie zniknie. Wiele osób trwale zmieniło nawyki zakupowe, pojawiły się nowe możliwości. Zwłaszcza dla firm czy instytucji które mogą wprowadzać innowacje do oferowanych usług przez dedykowane aplikacje czy platformy online. 

Trend 4: Technologia w zarządzie

Wywołane pandemią wstrząsy uświadomiły zarządom, że dobrze dobrana technologia ma pozytywny wpływ na przedsiębiorstwo jako całość. Spowodowało to zmianę sposobu myślenia, zwiększyło apetyt na ryzyko i poszukiwanie technologii wspierających innowacji. Jednocześnie podejmowanie decyzji dotyczących technologii stało się częścią rozmów na forum zarządu i jest postrzegane jako integralna część rozwijającego się biznesu. Oznacza to, że rola i obowiązki CIO  muszą się zmienić.  Muszą wykazać się znajomością biznesu i zrozumieniem zagadnień finansowych. Ta zmiana wiąże się bezpośrednio z rozwojem eksperymentów biznesowych, o których mowa w pierwszym trendzie Era Modernizacji. Dziś zespoły IT i biznes pracują razem w celu przeprowadzenia głębszej transformacji w zakresie zrozumienia klientów, nowych sposobów pracy i świadczenia usług, co ma fundamentalny wpływ na przyszłość organizacji. 45 proc. CIO deklaruje, że pandemia zmieniła perspektywę z IT jako źródła kosztów na narzędzia usprawniające biznes,  a 55 proc. zyskały wpływ na działania biznesowe.

Trend 5: Przemiana w organizację zdolną do adaptacji

Pandemia zmusiła firmy do odnalezienia się w nowej rzeczywistości, stawiając przed nimi wyzwanie przyspieszenia lub zmiany priorytetów strategii transformacji cyfrowej. Ale jak właściwie wygląda zdolność do adaptacji z perspektywy organizacji? Zasadniczo sprowadza się ona do tych, którzy potrafią podejmować godne zaufania decyzje i szybko działać na ich podstawie. Wykorzystanie i zrozumienie danych odgrywa tu znaczącą rolę. Podobnie jest z kulturą organizacyjną, która powinna udostępniać pracownikom dostęp do danych, które pomagają podejmować szybkie decyzje. Opierając się na inteligentnej automatyzacji opartej na chmurze, organizacja może reagować na zagrożenia i możliwości w czasie rzeczywistym. 

Pandemia COVID-19 zmusiła wiele firm do przyjęcia pracy zdalnej, korzystania z narzędzi do współpracy i zaakceptowania bardziej zdecentralizowanego podejścia. Nowa norma pracy hybrydowej doprowadzi do dalszego przyjęcia zwinnych metodologii i szybszego przejścia w kierunku modeli sieciowych skoncentrowanych na odporności, a nie na dowodzeniu i kontrolowaniu. Efektem końcowym powinno być lepsze informowanie zespołów i znacznie mniejsze tarcia przy wprowadzaniu produktów i aktualizacji na rynek. Mądre decyzje opierają się na dobrych danych. Tradycyjne organizacje, przyzwyczajone do odgórnych  procesów, powinny zastanowić się nad redefinicją kultury i misji wokół wspólnego celu.

Na pytanie w jaki sposób przejście na chmurę publiczną przygotowało firmę do skutecznego radzenia sobie z przyszłymi zakłóceniami 85 proc. CIO deklaruje, że polepszyła się współpraca pomiędzy różnymi działami; 78 proc., że skrócił się czasu reakcji; 71 proc. stworzono bardziej odporny łańcuchów dostaw.

Trend 6: Nie tylko migracja, ale modernizacja

Era chmury napędzana przez IT, skoncentrowana na kosztach, zaowocowała wieloma migracjami typu lift and shift.  Chociaż celem tego podejścia była oszczędność  pieniędzy i zwiększenie wydajności, to takie podejście niekoniecznie przenosiło jedynie dług techniczny do chmury. A bez dogłębnego zbadania aspektu modernizacyjnego, takie działanie mogło również nie przełożyć się na transformację technologiczną. Migracja do chmury nie jest punktem docelowym. Aby naprawdę zmodernizować i zrealizować obietnicę związaną z chmurą, ważne jest nastawienie na ciągłe doskonalenie.

W jaki sposób organizacje wykraczają poza podejście lift-and-shift? Skupiają się na kosztach alternatywnych modernizacji, a nie na kosztach początkowych. Identyfikują aplikacje, które wspierają procesy biznesowe jako punkt wyjścia, przyjmują podejście cloud native.  Eksplorują platformy o architekturze wielowarstwowej, co pozwala na eksperymenty bez ryzyka zakłócenia pracy całego systemu. Umożliwia to kontrolowane wzmocnienie pozycji zespołów, jak również szybsze testowanie nowych funkcji. Hybryda była kiedyś uważana za stan przejściowy, który miał być pomostem między starszym systemem a chmurą. Jednak wydłużona migracja, wyzwania geograficzne, regulacja danych spowodowały, że hybrydy jest uzasadnionym rozwiązania dla niektórych firm.

Rozwiązania w chmurze zmieniają kulturę pracy

Rok 2020 był czasem bezprecedensowych wstrząsów w biznesie, a pandemia  posłużyła za katalizator przyspieszający adopcję chmury w wielu organizacjach wymuszając transformacyjne zmiany. Jeśli zatem rok 2020 był rokiem reagowania na kryzys, to rok 2021 będzie rokiem możliwości, w którym podjęte działania przyniosą wymierne rezultaty.

New call-to-action

Organizacje muszą nauczyć się dostrzegać wartość biznesową w chmurze. Przestać spoglądać  na migrację do chmury wyłącznie z perspektywy wyników finansowych. Powinny zastanowić się  jaką wartość może przynieść modernizacja. Drogą do osiągnięcia tego celu jest edukowanie pracowników, dostarczanie zespołowi danych, których potrzebuje do podejmowania decyzji. Ale także konieczność przyjęcia sieciowego, opartego na współpracy sposobu pracy. Chmura jest sposobem na zwiększenie zdolności adaptacyjnych organizacji i przyspieszenie innowacji. Nie jest to możliwe bez kultury firmowej skoncentrowanej na umiejętności ciągłego doskonalenia i nowoczesnych praktykach tworzenia oprogramowania.

Dziś, gdy przedsiębiorstwa bardziej niż kiedykolwiek muszą znaleźć sposoby, aby zachować operacyjną odporność i elastyczność na zmieniające się warunki biznesowe i kontrolę kosztów chmura okazuje się najlepszym rozwiązaniem.

Kategorie: Cloud Computing

Nie zapomnij udostępnić tego postu

Wiedza i inspiracje prosto na Twój mail

Zostaw swój email, a będziemy regularnie informować Cię o nowych artykułach.

Spis treści